logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

01. desember

3. ársfjórðungur 2021

Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 1.294 ma.kr. eða 41,1% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 175 ma.kr. eða 5,6% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.964 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.670 ma.kr. Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 89 ma.kr. á fjórðungnum en erlendar eignir hækkuðu um 179 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta og skuldir um 90 ma.kr. Virði eigna hækkaði á ársfjórðungnum um 210 ma.kr. vegna gengis- og verðbreytinga og skulda um 124 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar bættu því hreina erlenda stöðu um 86 ma.kr. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum lækkaði um tæp 1% milli fjórðunga en verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði hækkaði um 5,6%. Gengi krónunnar lækkaði um 3,4% miðað við gengisskráningarvog.


Næsta birting: 02. mars 2022


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | bop@sedlabanki.is