logo-for-printing

Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja

06. desember

3. ársfjórðungur 2021

Heildarfjármunaeign fjármálafyrirtækja á 3. ársfjórðungi 2021 nam 18.287 ma. kr. og hafði hækkað um 636,0 ma. kr. frá 2. ársfjórðungi 2021. Helstu breytingar voru þær að hlutafjáreign og annað eigið fé hækkaði um 312,9 ma. og útlán jukust um 146,3 ma. Heildarskuldir fjármálafyrirtækja námu 18.457 ma.kr. og helstu breytingar voru þær að vátryggingaskuld jókst um 282,9 ma.kr. Nettó fjármunaeign fjármálafyrirtækja á 3. ársfjórðungi 2021 var neikvæð um 170,0 ma.kr.

Staða á útlánum fjármálafyrirtækja til heimila í lok 3. ársfjórðungs 2021 var 2.604,8 ma.kr. þar af námu skuldir heimila með veði í íbúð 2.168,4 ma.kr. Staða á útlánum fjármálafyrirtækja til fyrirtækja í lok 3.ársfjórðungs 2021 var 1.873,6 ma.kr. að teknu tilliti til niðurfærslna og eign fjármálafyrirtækja í markaðsskuldabréfum fyrirtækja nam 418,3 ma.kr.

Fjármálareikningar eru birtir sem heildar efnahagsyfirlit fjármálafyrirtækja en einnig eru birtar töflur sem skipta þeim niður annars vegar eftir tegundum fjármálafyrirtækja og hins vegar eftir mótaðilum.

Tímaraðir eru birtar fyrir heildina og einnig skiptar niður eftir tegundum fyrirtækja. Til viðbótar eru birtar tímaraðir með skuldum fyrirtækja við fjármálafyrirtæki, annars vegar skipt eftir lánveitendum og hins vegar eftir tegundum lána. Einnig eru birtar tímaraðir með eign fjármálafyrirtækja á skuldabréfum útgefnum af atvinnufyrirtækjum. Tímaröðum með skuldum heimila við fjármálafyrirtæki er skipt eftir lánveitendum og tegundum lána. Einnig er birt tímaröð um skuldir heimila með veði í íbúð sundurliðað eftir tegundum lána.

Fjármálareikningar eru unnir samkvæmt aðferðafræði sem byggir á þjóðhagsreikningastaðli Evrópusambandsins (ESA2010) og staðli Alþjóða gjaldeyrissjóðsins um hagtölur peninga- og fjármála.
Hagstofa Íslands birtir fjármálareikninga fyrir allt hagkerfið á vefsíðu sinni.

Fjármálareikningar á vefsíðu Hagstofunnar.


Næsta birting: 07. mars 2022


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is