logo-for-printing

Staða markaðsverðbréfa

30. desember

Nóvember 2021

Staða markaðsskuldabréfa nam 3.237,3 ma.kr. í lok nóvember 2021 og hækkaði um 26,8 ma. í mánuðinum. Staða ríkisbréfa hækkaði um 12,1 ma.kr. og ríkisvíxlar hækkuðu um 38,9 ma.kr. Bankabréf og víxlar hækkuðu samtals um 1,7 ma.kr. Hlutdeildarskírteini sjóða námu 1059,7 ma.kr. og markaðsvirði skráðra hlutabréfa á aðallista Kauphallar Íslands nam 2.461,3 ma.kr í lok nóvember 2021.


Næsta birting: 31. janúar 2022


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is