Samningar og samstarf

Seðlabanki Íslands á í samstarfi við ýmsa aðila bæði hérlendis og erlendis. Stjórnskipulega heyrir Seðlabankinn undir forsætisráðuneyti. Þá á Seðlabanki Íslands í samskiptum við Alþingi Íslendinga, en það kýs bankaráð sem hefur m.a. eftirlit með starfsemi bankans. Seðlabankinn á einnig í ýmiss konar samstarfi við fleiri innlenda aðila vegna upplýsingasöfnunar, upplýsingamiðlunar og skýrslugerðar um efnahags-, peninga- og gjaldeyrismál á Íslandi. Þessir aðilar eru m.a. Hagstofa Íslands, Nasdaq Iceland hf., auk ýmissa aðila á fjármálamarkaði, á vinnumarkaði og í atvinnulífinu. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands á gott samstarf við fjármálaeftirlit Noregs, Svíþjóðar, Finnlands og Danmerkur og hefur enn fremur fastan áheyrnarfulltrúa í þremur evrópskum eftirlitsstofnunum: EBA sem annast bankaeftirlit, EIOPA sem sér um eftirlit á sviði vátrygginga og lífeyrissjóða og ESMA sem annast eftirlit á verðbréfamarkaði. Auk þess að eiga aðild að Alþjóðasamtökum vátryggingaeftirlita (IAIS), Alþjóðasamtökum verðbréfaeftirlita (IOSCO), Alþjóðlegum framkvæmdahópi sem vinnur gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (FATF) og Samstarfshópi um fjármálastöðugleika milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkja (NBSG).

 

Sameiginleg viljayfirlýsing Norðurlanda og Eystrasaltslanda um samvinnu og samræmingu á sviði fjármálastöðugleika - 31. janúar 2018    

Samningur um framkvæmd uppgjörs verðbréfaviðskipta og samkomulag um verklag vegna uppgjörs verðbréfaviðskipta - 30. maí 2013

Samningur milli fjármálaráðuneytis og Seðlabanka Íslands um lánaumsýslu ríkissjóðs - 29. janúar 2019

Samkomulag forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, efnahags- og viðskiptaráðuneytis, Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands um samráð varðandi Fjármálastöðugleika og viðbúnað - 16. ágúst 2010

Samkomulag um samstarf á milli fjármálaeftirlita, seðlabanka og fjármálaráðuneyta í ESB um fjármálastöðugleika á milli landa - viðbót er varðar þau lönd á Evrópska efnahagssvæðinu sem ekki eru í ESB, þ.e. Ísland, Liechtenstein og Noregur - 10. júní 2010

Samkomulag seðlabanka Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs, Svíþjóðar, Eistlands, Lettlands og Litháen um viðbrögð við fjármálaáfalli í banka sem starfar í fleiri en einu landanna - 15. desember 2016

Yfirlýsing Fjármálaeftirlitsins og Nasdaq Iceland um samstarf við framkvæmd eftirlitsverkefna og upplýsingamiðlun - 15. apríl 2016