Meginvextir SÍ

Seðlabankinn framkvæmir peningastefnuna einkum með því að hafa áhrif á vexti á peningamarkaði, fyrst og fremst í gegnum ákvörðun vaxta í viðskiptum sínum við lánastofnanir, sem síðan hafa áhrif á aðra markaðsvexti. Meginvextir (stundum kallaðir stýrivextir) Seðlabankans eru þeir vextir í þessum viðskiptum við lánastofnanir sem ráða mestu um framvindu skammtímavaxta á markaði og þar með aðhaldsstigi peningastefnunnar. Þessir vextir eru nú vextir á sjö daga bundnum innlánum lánastofnana í Seðlabankanum.

Meginvextir (stýrivextir)

Það getur verið breytilegt frá einum tíma til annars hvaða vextir Seðlabankans hafa mest áhrif á aðra skammtímavexti og teljast þar með meginvextir hans. Fyrir fjármálakreppuna haustið 2008 voru meginvextir bankans vextir á lánum Seðlabankans gegn veði til lánastofnana, þ.e. svokölluð veðlán. Eftir fjármálakreppuna hefur eftirspurn lánastofnana eftir fyrirgreiðslu frá Seðlabankanum hins vegar verið takmörkuð og lánastofnanir lagt þeim mun meira inn á reikninga í bankanum. Því hafa vextir á innlánsformum bankans verið áhrifameiri um vaxtaþróun á peningamarkaði frá árinu 2009. 

Hér fyrir neðan eru gögn um vexti Seðlabankans og með því að smella á "Skoða gögnin" má nálgast upplýsingar um fleiri vaxtaraðir.

Yfirlit yfir meginvexti Seðlabanka Íslands

Tímabil:
Meginvextir:
Fram til og með 7. apríl 2009
Vextir á lánum gegn veði
8. apríl 2009 til 29. september 2009
Vextir á viðskiptareikningum
30. september 2009 til 20. maí 2014
Einfalt meðaltal vaxta á viðskiptareikningum og hámarksvaxta á innstæðubréfum með 28 daga binditíma
Frá 21. maí 2014
Vextir á 7 daga bundnum innlánum

Umsjón

Markaðssvið | midvinnsla@sedlabanki.is

 

Bankavextir og dráttarvextir

Vextir til viðmiðunar vegna umreiknings á lánum skv. 18. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu með síðari breytingum. 

Seðlabanki Íslands birtir mánaðarlega vaxtatilkynningar og eru þar vextir sem lagt er til að miðað verði við þegar umreikna þarf lán samkvæmt 18. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu eins og henni var breytt með lögum nr. 151/2010. Þetta eru annars vegar almennir vextir óverðtryggðra útlána og hins vegar almennir vextir verðtryggðra útlána.

Vaxtatilkynningar má finna hér: Fréttir og tilkynningar.

Lýsigögn

Hér er að finna lýsigögn fyrir bankavexti, dráttarvexti og almenna vexti af peningakröfum.

Dráttarvextir
Frá 01.5.2315,25%

Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun, Fjármálamarkaðir | adstod@sedlabanki.is

 

Markaðsvextir

Vextir á millibankamarkaði með krónur

26.5.23REIBIDREIBOR
O/N8,313%8,588%
S/W8,488%8,763%
1 M8,713%9,088%
3 M8,900%9,400%

 

Seðlabankinn hættir skráningu 9 og 12 mánaða REIBOR-vaxta

Frá og með 1. júlí 2020 mun Seðlabankinn hætta skráningu á 9 og 12 mánaða vöxtum á millibankamarkaði með krónur (REIBOR-markaður). Frétt þess efnis má sjá hér á vefsíðu Seðlabanka Íslands.

 

Vaxtaviðmið í íslenskum krónum (IKON)

Seðlabankinn reiknar út og birtir IKON (Icelandic Króna OverNight) sem eru vextir á ótryggðum innlánum hjá upplýsingaskyldum aðilum í viðskiptum í íslenskum krónum til einnar nætur (O/N). Vextirnir eru reiknaður út frá samningum sem fjármálafyrirtækin gera við viðskiptavini sína þegar tekið er við innstæðum á föstum kjörum í fastar tímalengdir. Ólíkt REIBOR vöxtum sem byggja á tilboðum en ekki á raunverulegum viðskiptum.
Seðlabankinn hóf að birta IKON vaxtaviðmiðið daglega 1. apríl 2022. Nánari upplýsingar um vextina er að finna á svæði markaðsviðskipta.

IKON vextir
25.05.238,362%

Skoða gögn

Umsjón

Markaðsviðskipti| framlina@sedlabanki.is

 

Upplýsingar um vexti erlendis

Þar sem nokkuð hefur verið um fyrirspurnir til Seðlabanka Íslands um vexti erlendis og þá einkum um LIBOR-vexti getum við bent á upplýsingar sem finna má á heimasíðu International Exchange Benchmark Administration. Seðlabanki Íslands ber hins vegar enga ábyrgð á upplýsingum sem er að finna á slíkum vefsíðum eða notkun aðila á þeim auk þess sem minnt er á almennan fyrirvara um áreiðanleika upplýsinga á vefnum.

 

Ennfremur má nálgast skýringar á fleiri hugtökum hér.