Umsagnir Seðlabankans

Hér eru birtar umsagnir Seðlabanka Íslands til Alþingis og fleiri umsagnir sem bankinn hefur verið beðinn um að vinna frá hausti 2003:


Umsögn um frumvarp til laga um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir og frystingu fjármuna, 974. mál. (03.06.2023)

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt o.fl. 952. mál (05.05.2023)

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu álögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, 806. mál. (24.03.2023)

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum, nr. 95/2008, (leyfisskylda), 153. löggjafarþing, 74. mál. (13.03.2023)

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016 (framsal kröfuréttar), 70. mál. (10.03.2023)

Umsögn um frumvarp til laga um fjármögnunarviðskipti með verðbréf, 588. mál. (08.03.2023)

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Seðlabanka Íslands nr. 92/2019, 541 mál (13.01.2023)

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda og lögum um nauðungasölu (nauðungarsala og eftirstöðvar), 59. mál. (12.12.2022)

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sértryggð skuldabréf og lögum um fjármálafyrirtæki (sértryggð skuldabréf), 433. mál. (12.12.2022)

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland nr. 26/145 (08.12.2022)

Umsögn um frv.t.l. um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar, 415. mál. (07.12.2022) 

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um neytendalán og lögum um fasteignalán til neytenda (afnám verðtryggingar lána til neytenda og endurfjármögnun verðtryggðra lána), 50. og 55. mál. (06.12.2022)

Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum um vísitölu neysluverðs, 20. mál. (06.12.2022)

Fylgiskjal með umsögn um 20. mál - Umsögn SÍ 24. mars 2022 - 279. mál

Fylgiskjal með fylgiskjali 1 - Umsögn SÍ 2. desember 2020 - 30. mál

Fylgiskjal með fylgiskjali 2 - Fylgiskjal með umsögn SÍ 2. desember 2020 - 38. mál

Fylgiskjal með fylgiskjali 3 - Umsögn SÍ 9. október 2019 - 13. mál

Fylgiskjal með fylgiskjali 4 - Fylgiskjöl með umsögn SÍ 9. október 2019 - 13. mál

Fylgiskjal með fylgiskjali 5 - Aðferðafræði við útreikning vísitölu neysluverðs - Skýrsla júní 2020

Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um vátryggingastarfsemi (búsetuskilyrði stjórnenda), 381. mál. (21.11.2022) 

Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997 (gjaldmiðlaáhætta og upplýsingagjöf til sjóðsfélaga), 326. mál (10.11.2022)

Umsögn um þingsályktunartillögu um að greiðslumat taki mið af greiddri húsaleigu, 345. mál (09.11.2022)

Umsögn um frv.t.l. um peningamarkaðssjóði, 328. mál (08.11.2022)

Umsögn um þingsályktunartillögu um samstöðuaðgerðir v. verðbólgu, 11. mál (12.10.2022)

Umsögn um frv.t. fjárlaga 2023, 1. mál (10.10.2022)

Umsögn um frv.t.l. um breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs (lágmarkstryggingavernd, tilgreind séreign o.fl.), 690. mál (06.06.2022)
Umsögn um frv.t.l um breytingar á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndareignir o.fl.), 594. mál (01.06.2022)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997 (gjaldmiðlaáhætta og rafræn birting), 568. mál (31.05.2022)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki og fleiri lögum, 533. mál (26.04.2022)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á ýmsum lögum á fjármálamarkaði (innleiðing o.fl.), 532. mál (26.04.2022)
Umsögn um frv.t.l um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja o.fl. (fjármögnun skilasjóðs, iðgjöld og fyrirkomulag Tryggingarsjóðs) 531. mál (26.04.2022)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um vísitölu neysluverðs (vísitala neysluverðs án húsnæðis), 279. mál, (24.03.2022)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á innheimtulögum, nr. 95/2008 (leyfisskylda o.fl.), 77. mál,(21.03.2022)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda og lögum um nauðungarsölu (nauðungarsala og eftirstöðvar). 76. mál, (21.03.2022)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum, 49. mál, (18.03.2022)
Umsögn um frv.t.l um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði, 244 .mál, (10.02.2022)
Tillaga til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árin 2022-2026, 2. mál (12.01.2022)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um fjárhagslegar viðmiðanir og lögum um lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta (fjárhagslegar viðmiðanir og lykilupplýsingaskjöl, 164. mál, (17.12.2021)
Umsögn um frv.t.l um fjárlög 2022, 1. mál, (10.12.2021)

Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda, nr.118/2016 (hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.) 791. mál (27.05.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign (lágmarkstryggingavernd o.fl.,) 700. mál (30.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði, 689. mál (28.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um verðbréfasjóði, 699. mál (28.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um markaði fyrir fjármálagerningum 624. mál (19.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár, nr. 15/2018 (dregið úr reglubyrði) 643. mál (19.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, 641. mál (19.04.2021)
Umsögn um frv.t.l um greiðsluþjónustu, 583. mál (26.03.2021)
Umsögn um frv.t.l um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða) 282. mál (19.03.2021)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjögurra ára áætlun um ýmis mál til hagsbóta fyrir neytendur árin 2022 - 2025, 237. mál (11.03.2021)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um endurskoðun regluverks um starfsemi fjárhagsupplýsingastofa, 163. mál (10.03.2021)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum, 184. mál (10.03.2021)
Umsögn um frv.t.l um gjaldeyrismál, 537. mál (10.03.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á innheimtulögum, nr. 95/2008, með síðari breytingum (leyfisskylda) 162. mál (09.03.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingar, nr. 38/2001 (takmarkanir á notkun verðtryggingar í lánssamningum til neytenda) 441. mál (12.02.2021)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2108 (rekstraraðilar sérhæfðra sjóða) 364. mál (08.02.2021)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um ríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunar, 31. mál (08.01.2021)
Umsögn um frv.t.l um fjárhagslegar viðmiðanir, 312. mál (04.12.2020)
Umsögn um frv.t.l um breytingar á lögum um tekjuskatt (frádráttur) 29. mál (02.12.2020)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um vísitölu neysluverðs og lögum um fasteignalán til neytenda (afnám verðtryggingar) 38. mál (02.12.2020)
Umsögn um frv.t.l um fjáraukalög fyrir árið 2020, 337. mál (02.12.2020)
Umsögn um frv.t.l um skatta og gjöld, 314. mál (02.12.2020)
Umsögn um frv.t.l um Þjóðhagsstofnun, 130. mál (27.11.2020)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda og lögum um nauðungarsölu (nauðungarsala og eftirstöðvar), 34. mál (10.11.2020)
Umsögn um frv.t.l um fjárlög 2021, 1. mál (19.10.2020)

 

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018-2022, 968. mál (31.08.2020)
Umsagnir um frv.t.l um fjáraukalög 2020. 969. mál og frv.t.l um ríkisábyrgðir, 970. mál (31.08.2020)
Umsögn um drög að breytingartillögu við 2.gr. frv.t.l. um húsnæðismál (hlutdeildarlán) 926. mál (21.08.2020)
Umsögn um frv.t.l um húsnæðismál (hlutdeildarlán), 926. mál (19.06.2020)
Umsögn um frv.t.l um opinber fjármál (samhliða framlagningu mála á samkomudegi reglulegs Alþingis haustið 2020, 842. mál (03.06.2020
Umsögn um frv.t.l um fjáraukalög 2020, 841. mál (03.06.2020)
Umsögn um frv.t.l. um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 709. mál (22.05.2020)
Umsögn um þingsályktunartillögu um aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum, 292. mál (21.04.2020)
Umsögn um frv.t.l. um aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, 683. mál (25.03.2020)
Umsögn um frv.t. fjáraukalaga fyrir árið 2020, 695. mál (23.03.2020)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á innheimtulögum, nr. 95/2008, með síðari breytingum (leyfisskylda) 158. mál (11.03.2020)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum nr. 129/1997 (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), 99. mál (21.02.2020)
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um rannsókn á fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands, 39. mál (20.02.20)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga, 448. mál (10.02.2020)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda og lögum um nauðungarsölu (nauðungarsala og eftirstöðvar) 459. mál (05.02.2020)
Umsögn um frv.t.l. um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, 451. mál (14.01.2020)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.), 450. mál (13.01.2020)
Umsögn um frv.t.l. um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 319. mál (05.12.2019)
Umsögn um frv.t.l. um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, 150. löggjafarþing, 361. mál (04.12.2019)
Umsögn um frv.t.l. um úrvinnslu eigna og skulda ÍL-sjóðs vegna uppsafnaðs vanda Íbúðalánasjóðs, 381. mál (03.12.2019)
Umsögn um frv.t.l. um Menntasjóð námsmanna, 329. mál (02.12.2019)Umsögn um frv.t.l. um Þjóðarsjóð, 243. mál(15.11.2019)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 13. mál (09.10.2019)
Umsögn um frv.t.l um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020, 2. mál (04.10.2019)
Umsögn um frv.t.l. um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur), 3. mál (04.10.2019)

148. þing
147. þing
146. þing
145. þing 
144. þing