logo-for-printing

Seðlar og mynt í umferð

Skipting seðla og myntar eftir stærðum í lok ágúst 2022

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá upplýsingar um skiptingu seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka Íslands. Samtalan er hluti af skuldahlið efnahagsreiknings Seðlabankans.

Í flestum tilfellum þegar talað er um peninga í umferð er átt við reiðufé utan Seðlabanka og innlánsstofnana. Munurinn á þeirri tölu og samtölu töflunnar er svokallaður nætursjóður innlánsstofnana. Nætursjóðurinn samanstendur af þeim seðlum og myntum sem eru á eignahlið efnahagsreiknings innlánsstofnana í lok viðskiptadags. Hluti þessa reiðufjár er í útibúum banka og sparisjóða og afgangurinn er í hraðbönkum þeirra.

Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok ágúst 2022 %
10.000 kr. 49.777.620.000 64,9
5.000 kr.
17.953.430.000 23,4
2.000 kr.
209.000.000
0,3
1.000 kr.
6.968.334.000 9,1
500 kr.
1.750.928.000 2,3
        Samtals
76.659.312.000 100,0
Myntstærð Í umferð utan SÍ í lok ágúst 2022
%
100 kr.
2.871.600.000 63,9
50 kr.
747.990.000 16,6
10 kr.
621.510.000 13,8
5 kr.
132.669.000
3,0
1 kr.
121.606.000
2,7
Samtals
4.495.375.000 100,0
     
Alls í umferð 81.154.687.000  

 

Hér að neðan er mynd sem sýnir þróun seðla og myntar í umferð utan Seðlabanka og innlánsstofnana í hlutfalli við verga landsframleiðslu. Í nokkuð langan tíma var þetta hlutfall um 1%. Í kjölfar áfallsins sem íslenskir viðskiptabankar urðu fyrir í októbermánuði 2008 hækkaði hlutfallið og í lok árs 2020 var það um 2,6%.