logo-for-printing

Takmarkanir á fasteignalánum

Ef ójafnvægi á fasteignamarkaði ógnar fjármálastöðugleika má beita hámarki á veðsetningarhlutfall og takmörkunum á lánsfjárhæð eða greiðslubyrði miðað við tekjur, til að draga úr líkum á áföllum og milda áhrif af hugsanlegu áfalli. Markmið með beitingu slíkra þjóðhagsvarúðartækja geta verið tvíþætt: Í fyrsta lagi að draga úr óhóflegum útlánavexti og milda þannig uppsöfnun áhættu í uppgangi fjármálasveiflunnar, en lægri útlánavöxtur getur haft óbein áhrif á fasteignaverð til lækkunar. Í öðru lagi að varðveita eða treysta viðnámsþrótt heimila gagnvart verðlækkun á fasteignamarkaði í framtíðinni og draga um leið úr væntum útlánatöpum lánveitenda.
Í VII. kafla laga um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016 er Seðlabanka Íslands veitt heimild að undangengnu samþykki fjármálastöðugleikanefndar til þess að setja reglur um hámarks veðsetningarhlutföll fasteignalána til neytenda. Í sama kafla er einnig veitt sambærileg heimild til þess að setja reglur sem takmarka fasteignalán til neytenda í hlutfalli við tekjur lántaka.

 

Virkar takmarkanir á fasteignalánum til neytenda

Settar hafa verið reglur sem takmarka hámark veðsetningarhlutfalls nýrra fasteignalána í samræmi við 1. mgr. 25. gr. laga um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016. Í samræmi við 2. mgr. 25. gr. laga nr. 118/2016 veita þær reglur aukið svigrúm vegna lána til fjármögnunar kaupa á fyrstu fasteign.

Jafnframt hafa verið settar reglur um hámark greiðslubyrðar í hlutfalli við tekjur nýrra fasteignalána til neytenda í samræmi við 1. mgr. 27. gr. sömu laga. Reglurnar veita einnig aukið svigrúm til fjármögnunar kaupa á fyrstu fasteign eins og gert er ráð fyrir í 2. mgr. sömu gr. 

Reglur um hámark veðsetningarhlutfalls og greiðslubyrðarhlutfalls fasteignalána til neytenda verða endurskoðaðar reglulega með hliðsjón af þróun á íbúða- og fasteignalánamarkaði.

 

Takmarkanir Almennt Fyrstu kaupendur
Hámark veðsetningarhlutfalls 80% af markaðsverði fasteignar* 85% af markaðsverði fasteignar*
Hámark greiðslubyrðar í hlutfalli við tekjur neytenda 35% af ráðstöfunartekjum** 40% af ráðstöfunartekjum**

* Virði fasteignar samkvæmt kaupsamningi eða samþykktu kauptilboði. Liggi kaupsamningur eða samþykkt kauptilboð ekki fyrir skal notast við fasteignamat eða brunabótamat Þjóðskrár Íslands eða verðmat löggilts fasteignasala, í samræmi við útlánareglur lánveitanda.

**Ráðstöfunartekjur eru skilgreindar sem væntar viðvarandi tekjur neytenda að frádregnum beinum sköttum og gjöldum.


Sýna allt

  • Afstaða Seðlabankans varðandi veðsetningarhlutfall og skilmálabreytingar sökum greiðsluerfiðleika