logo-for-printing

Takmarkanir á fasteignalánum

Í lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016, er Seðlabanka Íslands heimilt að undangengnu samþykki fjármálastöðugleikanefndar að setja reglur sem takmarka veitingu fasteignalána til neytenda. Lögin kveða á um heimild til að beita þremur mismunandi þjóðhagsvarúðartækjum sem ætlað er að varðveita fjármálastöðugleika, treysta viðnámsþrótt lánveitenda og neytenda gagnvart ójafnvægi á fasteignamarkaði og draga úr kerfisáhættu til lengri tíma litið.

Virkar takmarkanir á fasteignalánum til neytenda

Hér að neðan er yfirlit yfir reglur sem settar hafa verið til að takmarka hámark veðsetningarhlutfalls nýrra fasteignalána í samræmi við 1. mgr. 25. gr. laga um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016. Rétt er að benda á að samkvæmt 2. mgr. 25. gr. sömu laga skal heimila aukið svigrúm í reglum til fjármögnunar kaupa á fyrstu fasteign neytenda. Reglurnar taka tillit til þess og leyfa hærra veðsetningarhlutfall ef um kaup á fyrstu fasteign er að ræða.Jafnframt hafa verið settar reglur um hámark greiðslubyrðar í hlutfalli við tekjur neytenda þegar nýtt fasteignalán er tekið í samræmi við 1. mgr. 27. gr. sömu laga. Reglurnar veita einnig aukið svigrúm til fjármögnunar kaupa á fyrstu fasteign eins og gert er ráð fyrir í 2. mgr. sömu lagagreinar.

Reglur um hámark veðsetningarhlutfalls og greiðslubyrðarhlutfalls fasteignalána til neytenda eru endurskoðaðar reglulega með hliðsjón af þróun á íbúða- og lánamarkaði.

 

Takmarkanir Almennt Fyrstu kaupendur
Hámark veðsetningarhlutfalls 80% af markaðsverði fasteignar* 85% af markaðsverði fasteignar*
Hámark greiðslubyrðar í hlutfalli við tekjur neytenda 35% af ráðstöfunartekjum** 40% af ráðstöfunartekjum**

* Virði fasteignar samkvæmt kaupsamningi eða samþykktu kauptilboði. Liggi kaupsamningur eða samþykkt kauptilboð ekki fyrir skal notast við fasteignamat eða brunabótamat Þjóðskrár Íslands eða verðmat löggilts fasteignasala, í samræmi við útlánareglur lánveitanda.

**Ráðstöfunartekjur eru skilgreindar sem væntar viðvarandi tekjur neytenda að frádregnum beinum sköttum og gjöldum. Við útreikning á greiðslubyrði fasteignalána skal miða við að lágmarki 5,5% vexti og að hámarki 40 ára lánstíma fyrir óverðtryggð lán en að lágmarki 3% vexti og að hámarki 25 ára lánstíma fyrir verðtryggð lán.

 

Sýna allt

  • Afstaða Seðlabankans varðandi veðsetningarhlutfall og skilmálabreytingar sökum greiðsluerfiðleika

  • Kaup á fyrstu fasteign samkvæmt reglum um hámark veðsetningarhlutfalls fasteignalána til neytenda