logo-for-printing

Peningastefnunefnd

Ákvarðanir um beitingu stjórntækja Seðlabanka Íslands í peningamálum eru teknar af peningastefnunefnd bankans. Stjórntæki bankans teljast í þessu sambandi vera vextir bankans, viðskipti við lánastofnanir önnur en þrautavaralán, ákvarðanir um bindiskyldu og viðskipti á gjaldeyrismarkaði sem hafa það markmið að hafa áhrif á gengi krónunnar. Frá upphafi árs 2020 sitja í peningastefnunefnd Ásgeir Jónsson, formaður, Rannveig Sigurðardóttir staðgengill formanns, Gunnar Jakobsson, Herdís Steingrímsdóttir (skipuð í mars 2022) og Gylfi Zoëga.

 

Ákvarðanir um stjórntæki bankans í peningamálum og birtingartími fundargerða

Peningastefnunefnd skal funda a.m.k. sex sinnum á ári og birta fundargerðir sínar opinberlega og gera grein fyrir ákvörðunum sínum og forsendum þeirra. Ákvarðanir í peningamálum eru birtar í yfirlýsingu peningastefnunefndar sem gefin er út fyrir opnun markaða þann dag sem vaxtaákvörðun er kynnt. Peningastefnunefnd birtir fundargerðir sínar tveimur vikum eftir að vaxtaákvörðun er tilkynnt, en þar kemur fram mat nefndarinnar á stöðu og horfum í efnahags- og peningamálum og rökstuðningur nefndarmanna fyrir atkvæðum sínum. Nánar má lesa um starfsreglur peningastefnunefndar sem eru staðfestar af bankaráði Seðlabanka Íslands. 

 


Ákvarðanir um stjórntæki bankans í peningamálum og birtingartími fundargerða peningastefnunefndar


Dagsetning ákvörðunar peningastefnunefndarYfirlýsing peningastefnunefndarVikur frá síðustu ákvörðunFundargerð peningastefnunefndar
09. febrúarVaxtaákvörðun1223. febrúar
04. maíVaxtaákvörðun1218. maí
22. júníVaxtaákvörðun706. júlí
24. ágústVaxtaákvörðun907. september
05. októberVaxtaákvörðun6
23. nóvemberVaxtaákvörðun7