Peningastefna

Eitt af markmiðum Seðlabanka Íslands er að stuðla að stöðugu verðlagi. Hinn 27. mars 2001 var tekið upp formlegt verðbólgumarkmið sem skilgreinir stöðugt verðlag sem 2½% verðbólgu á tólf mánuðum. Víki hún meira en 1½ prósentu í hvora átt ber Seðlabankanum að gera ríkisstjórninni opinberlega grein fyrir ástæðum þess og leiðum til úrbóta. Peningastefnunefnd tekur ákvarðanir um vexti bankans sem miðlast um þjóðarbúskapinn og hafa áhrif á verðlagsþróun. Vel mótuð peningastefna getur stuðlað að aukinni hagsæld í landinu með því að tryggja stöðugt verðlag.

Peningastefnunefnd

Peningastefnunefnd tekur ákvarðanir um beitingu stjórntækja bankans í peningamálum og skulu þær grundvallast á markmiði um stöðugt verðlag og byggjast á vönduðu mati á ástandi og horfum í efnahagsmálum.

Nánar

Verðbólgumarkmið

Eitt af markmiðum Seðlabankans er stöðugt verðlag, skilgreint sem hækkun vísitölu neysluverðs um 2½% á tólf mánuðum. Helsta tæki Seðlabankans til að ná þessu markmiði eru vextir bankans í viðskiptum við önnur fjármálafyrirtæki.

Nánar

Efnahagsspá

Framsýn peningastefna er grundvöllur að því að Seðlabankinn nái markmiði sínu um verðlagsstöðugleika. Til þess þarf Seðlabankinn að geta metið efnahagshorfur til skamms og langs tíma og helstu óvissuþætti sem geta haft áhrif á spána.

Nánar

Markaðsviðskipti

Seðlabankinn beitir markaðsaðgerðum til að ná markmiðum sínum í peningamálum, þ.e. á gjaldeyrismarkaði, markaði með gjaldmiðlaskiptasamninga og krónumarkaði.

Nánar