logo-for-printing

Útlánakönnun

Í ársbyrjun 2022 hóf Seðlabanki Íslands að framkvæma útlánakönnun ársfjórðungslega. Markmið könnunarinnar er að afla gagna markvisst um eftirspurn og aðgengi heimila og fyrirtækja að lánsfé. Sambærilegar útlánakannanir hafa verið framkvæmdar í nágrannalöndum Íslands um árabil og voru þær notaðar sem fyrirmynd að könnun Seðlabankans.

Könnunin er send út til viðskiptabankanna fjögurra.

Fjallað er um niðurstöður útlánakönnunarinnar í ritum bankans og þær eru einn þáttur í mati bankans á þróun útlána. Það mat liggur m.a. til grundvallar ákvarðanatöku sem snýr að lögbundnum markmiðum bankans, þ.e. að stuðla að stöðugu verðlagi og fjármálastöðugleika.

Sjá niðurstöður útlánakönnunar hér:

Útlánakönnun Seðlabanka Íslands - annar ársfjórðungur 2024. Birt 26. apríl 2024 

Birtingardagar útlánakönnunar Seðlabanka Íslands árið 2024 eru:

26. janúar 2024
26. apríl 2024
28. ágúst 2024
25. október 2024

Birting er kl. 09:00.

Uppsetning útlánakönnunar

Útlánakönnunin er eigindleg könnun þar sem aflað er gagna um væntingar lánveitenda um þróun eftirspurnar eftir lánsfé, þróun á framboði lánsfjár og þætti sem hafa ráðandi áhrif á framboð, s.s. lánareglur, samkeppni og vexti. Svarendur eru beðnir um að leggja mat á þróun síðustu þriggja mánaða auk þess sem spurt er um mat á horfum fyrir næstu sex mánuði.

Framkvæmd útlánakönnunar

Útlánakönnunin er framkvæmd fjórum sinnum á ári, í upphafi hvers ársfjórðungs að undanskildum þriðja ársfjórðungi. Þá er könnunin framkvæmd í fyrri hluta ágústmánaðar. Könnuninni er skilað í gegnum þjónustugátt Seðlabankans. Farið er með svör einstakra viðskiptabanka sem trúnaðarmál.