logo-for-printing

Greiðslumiðlun

13. janúar

Desember 2021

Heildarvelta innlendra greiðslukorta nam 111 ma.kr. í desember 2021 sem jafngildir 16,9% hækkun á milli ára. Veltan skiptist þannig að velta debetkorta nam 52,1 ma.kr og velta kreditkorta nam 59 ma.kr. Meðalvelta á dag var 3,6 ma.kr sem jafngildir hækkun um 7,8% frá fyrri mánuði.

Velta innlendra greiðslukorta í verslunum nam 91,6 ma.kr. innanlands í desember 2021. Það er hækkun um 11,6 ma.kr. frá síðasta mánuði og skiptist þannig að velta debetkorta nam 44,7 ma.kr og velta kreditkorta nam 46,8 ma.kr. Velta innlendra greiðslukorta í verslunum erlendis nam 16,8 ma. kr. sem er lækkun um 715 m.kr. milli mánaða og hærri velta um 7,8 ma.kr frá fyrra ári.

Heildarvelta erlendra greiðslukorta á Íslandi í desember 2021 nam 9,2 ma.kr. sem jafngildir lægri veltu um 1,5 ma.kr. miðað við fyrri mánuð en 7,5 ma.kr. hærri veltu samanborið við árið á undan.

Heildarvelta innlendra greiðslukorta í verslunum á árinu 2021 nam 922,2 ma.kr. sem er 7% raunhækkun frá árinu á undan. Heildarvelta erlendra greiðslukorta í verslunum nam 125,2 ma.kr. á árinu 2021 sem er hækkun um 64,4 ma. kr. frá árinu 2020.


Tölur eru byggðar á upplýsingum frá íslenskum færsluhirðum og kortaútgefendum.
Vinsamlegast athugið að frá og með septembermánuði ársins 2020 er velta innlendra debetkorta í bönkum og hraðbönkum undanskilin í veltutölum. Sama gildir um greiðslur kreditkorta m.v. innheimtutímabil.


Næsta birting: 15. febrúar 2022


Umsjón

Upplýsingatækni og gagnasöfnun | fjarmalamarkadir@sedlabanki.is