logo-for-printing

Bein fjárfesting

21. mars

2020 uppfærsla

Bein fjárfesting erlendra aðila innanlands

Í árslok 2020 var bein fjármunaeign erlendra aðila á Íslandi 968,2 ma.kr. Beint fjárfestingarflæði erlendra aðila á Íslandi var neikvætt um 126,4 ma.kr. á árinu.

Erlendir aðilar keyptu hlutafé í innlendum aðilum fyrir 165 ma.kr á árinu 2020 í viðskiptum tengdum beinni fjárfestingu. Hrein hlutafjárviðskipti námu 61.6 ma.kr. en endurfjárfesting og lánaviðskipti voru neikvæð um samtals 188 ma.kr.

Hlutfall eiginfjáreignar af heildar beinni fjármunaeign í lok ársins 2020 var 58.8%.

Stærstu beinu fjárfestingarlöndin í árslok 2020 voru Lúxemborg, Holland og Sviss.

Bein fjárfesting erlendra aðila innanlands er að stærstum hluta í félögum tengdum álframleiðslu og lyfjaiðnaði. 39% af beinni fjármunaeign er í eignarhaldsfélögum en stór hluti þeirra félaga tengjast áðurnefndum atvinnugreinum.

Bein fjárfesting innlendra aðila erlendis

Í árslok 2020 var bein fjármunaeign innlendra aðila erlendis 676,9 ma.kr. en beint fjárfestingarflæði innlendra aðila erlendis var neikvætt um 53 ma.kr. á árinu.

Af heildar beinni fjármunaeign innlendra aðila erlendis var 78% í formi eiginfjár en restin í formi lánsfjármagns milli eignatengdra aðila.

59% beinnar fjármunaeignar er skráð í Hollandi en megnið af því fjármagni er í eignarhaldsfélögum.

Stærstu innlendu beinu fjárfestarnir eru félög sem tengjast lyfjaiðnaði, tækja- og vélaframleiðslu sem og sjávarútvegi. Af fjárfestingu innlendra aðila erlendis er tæpur helmingur í eignarhaldsfélögum sem að stærstum hluta tengjast áðurnefndum atvinnugreinum.

Annað

Talnaefni í töflu hagtalna tilgreinir samtölur samandregnar atvinnugreinaskiptingar sem og flokkun á stærstu viðskiptalöndum án sértækra félaga.

Til viðbótar við uppfærðar tölur fyrir landa- og atvinnugreinaskiptingu ársins 2020 eru birtar ársfjórðungslegar samtölur eftir eðli viðskipta frá árinu 2013 til ársins 2021.

Sértæk félög í erlendri eigu áttu tæpa 33 ma.kr. í beinni fjármunaeign skráðri innanlands í árslok 2020. Þeir fjármunir eru svo aftur eignir í erlendum félögum.

Nánari sundurliðun með og án sértækra félaga er að finna á vef OECD. Hlekkur á vefinn er að finna undir liðnum annað tengt efni hér á síðunni.


Næsta birting: 20. september 2022


Umsjón

Gagnaþjónusta | adstod@sedlabanki.is