logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

01. desember

3. ársfjórðungur 2022

Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 863 ma.kr. eða 23,6% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 60 ma.kr. eða 1,6% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.875 ma.kr. í lok árs-fjórðungsins en skuldir 4.011 ma.kr. Á fjórðungnum batnaði staðan um 62 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta en erlendar eignir hækkuðu um 194 ma.kr. og skuldir um 132 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar hækkuðu virði eigna á ársfjórðungnum um 89 ma.kr. og skulda um 96 ma.kr. og leiddu því til 7 ma.kr. lakari hreinnar erlendrar stöðu. Gengi krónunnar lækkaði um 1,7% miðað við gengisskráningar-vog en á móti kom að verð á erlendum verðbréfamörkuðum lækkaði um 6,5% milli fjórðunga og verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði um 7,1%.


Næsta birting: 02. mars 2023


Umsjón

Gagnaþjónusta | adstod@sedlabanki.is