logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

01. desember

3. ársfjórðungur 2023

Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 1.272 ma.kr. eða 31,2% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 145 ma.kr. eða 3,6% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 5.286 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 4.014 ma.kr. Á fjórðungnum batnaði staðan um 74 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta en erlendar eignir hækkuðu um 216 ma.kr. og skuldir um 142 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar lækkuðu virði eigna á ársfjórðungnum um 103 ma.kr. og skulda um 184 ma.kr. og leiddu því til 80 ma.kr. betri hreinnar erlendrar stöðu. Gengi krónunnar hækkaði um tæp 2% miðað við gengisskráningarvog. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum hækkaði um 0,7% milli fjórðunga en verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði lækkaði um 1,1%.


Næsta birting: 05. mars 2024


Umsjón

Gagnamál | adstod@sedlabanki.is