logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

05. mars

4. ársfjórðungur 2023

Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 1.614 ma.kr. eða 37,7% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 326 ma.kr. eða 7,6% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 5.753 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 4.139 ma.kr. Á fjórðungnum batnaði staðan um 87 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta. Erlendar eignir hækkuðu um 33 ma.kr. en skuldir lækkuðu um 54 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar hækkuðu virði eigna á ársfjórðungnum um 330 ma.kr. og skulda um 85 ma.kr. og leiddu því til 246 ma.kr. betri hreinnar erlendrar stöðu. Gengi krónunnar lækkaði um tæp 3,4% miðað við gengisskráningarvog. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum hækkaði um 6,1% milli fjórðunga en verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði hækkaði um 9,7%.


Næsta birting: 04. júní 2024


Umsjón

Gagnamál | adstod@sedlabanki.is