logo-for-printing

Fjármálareikningar fjármálafyrirtækja

06. mars

4.ársfjórðungur 2023

Heildarfjármunaeign fjármálafyrirtækja á 4. ársfjórðungi 2023 nam 19.606,3 ma. kr. og hafði hækkað um 392,4 ma. kr. frá 3. ársfjórðungi 2023. Helstu breytingar voru þær að hlutafjáreign og annað eigið fé hækkaði um 438,5 ma.kr. og seðlar og innstæður lækkuðu um 118,8 ma.kr. Heildarskuldir fjármálafyrirtækja námu 19.768,4 ma.kr. og hækkuðu um 391,0 ma.kr. á ársfjórðungnum. Helstu breytingar voru þær að verðbréfaútgáfa önnur en hlutafé lækkaði um 97,0 ma.kr og vátryggingaskuld hækkaði um 422,9 ma.kr. Nettó fjármunaeign fjármálafyrirtækja á 4. ársfjórðungi 2023 var neikvæð um 162,1 ma.kr.
Staða á útlánum fjármálafyrirtækja til heimila í lok 4. ársfjórðungs 2023 var 3.044,2 ma.kr. þar af námu skuldir heimila með veði í íbúð 2.581,3 ma.kr. Staða á útlánum fjármálafyrirtækja til fyrirtækja í lok 4. ársfjórðungs 2023 var 2.365,4 ma.kr. að teknu tilliti til niðurfærslna. Eign fjármálafyrirtækja í markaðsskuldabréfum fyrirtækja nam 491,8 ma.kr.

Fjármálareikningar eru birtir sem heildar efnahagsyfirlit fjármálafyrirtækja en einnig eru birtar töflur sem skipta þeim niður annars vegar eftir tegundum fjármálafyrirtækja og hins vegar eftir mótaðilum.
Tímaraðir eru birtar fyrir heildina og einnig skiptar niður eftir tegundum fyrirtækja. Til viðbótar eru birtar tímaraðir með skuldum fyrirtækja við fjármálafyrirtæki, annars vegar skipt eftir lánveitendum og hins vegar eftir tegundum lána. Einnig eru birtar tímaraðir með eign fjármálafyrirtækja á skuldabréfum útgefnum af atvinnufyrirtækjum. Tímaröðum með skuldum heimila við fjármálafyrirtæki er skipt eftir lánveitendum og tegundum lána. Einnig er birt tímaröð um skuldir heimila með veði í íbúð sundurliðað eftir tegundum lána.
Fjármálareikningar eru unnir samkvæmt aðferðafræði sem byggir á þjóðhagsreikningastaðli Evrópusambandsins (ESA2010) og staðli Alþjóða gjaldeyrissjóðsins um hagtölur peninga- og fjármála.
Hagstofa Íslands birtir fjármálareikninga fyrir allt hagkerfið á vefsíðu sinni.

Fjármálareikningar á vefsíðu Hagstofunnar.Næsta birting: 06. júní 2024


Umsjón

Gagnamál | adstod@sedlabanki.is