logo-for-printing

Lánasjóðir ríkisins

27. maí

Apríl 2024

Heildareignir lánasjóða ríkisins námu 924,7 ma.kr. í lok apríl og lækkuðu um 4,4 ma.kr. á milli mánaða. Af heildareignum námu innlendar eignir 924,5 ma.kr. og erlendar eignir 151 m.kr.

Skuldir námu 1.088 ma.kr. og lækkuðu um 2,1 ma.kr. í mánuðinum. Þar af námu innlendar skuldir 1.087,7 ma.kr. og erlendar skuldir 245 m.kr. Eigið fé lánasjóða ríkisins lækkaði um 2,3 ma.kr. í mánuðinum og var neikvætt um 163,3 ma.kr. í lok apríl.

Gögnin hafa verið endurskoðuð frá desember 2023 og má rekja meginhluta breytinga sem þá koma fram til breyttrar matsaðferðar útlána og innleiðingar á IPSAS reikningsskilastaðlinum.


Næsta birting: 27. júní 2024


Umsjón

Gagnamál | adstod@sedlabanki.is