logo-for-printing

Erlend staða þjóðarbúsins

04. júní

1. ársfjórðungur 2024

Í lok ársfjórðungsins var hrein staða við útlönd jákvæð um 1.775 ma.kr. eða 41,4% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 201 ma.kr. eða 4,6% af VLF á fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 6.194 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 4.420 ma.kr. Á fjórðungnum batnaði staðan um 4 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta. Erlendar eignir hækkuðu um 214 ma.kr. og skuldir um 210 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar hækkuðu virði eigna á ársfjórðungnum um 201 ma.kr. og skulda um 5 ma.kr. og leiddu því til 196 ma.kr. betri hreinnar erlendrar stöðu. Gengi krónunnar hækkaði um tæp 0,5% miðað við gengisskráningarvog. Verð á erlendum verðbréfamörkuðum hækkaði um 8,5% milli fjórðunga en verð á bréfum á innlendum hlutabréfamarkaði lækkaði um 3%.


Næsta birting: 03. september 2024


Umsjón

Gagnamál | adstod@sedlabanki.is