logo-for-printing

02. ágúst 2011

Viðbrögð Seðlabanka Íslands við umræðu um hlut Eignasafns bankans í Sjóvá-Almennum tryggingum hf.

 

2. ágúst 2011

Hinn 28. júlí sl. var gengið frá sölu á hlut Eignasafns Seðlabanka Íslands í Sjóvá-Almennum tryggingum hf. Í framhaldi hefur átt sér stað nokkuð undarleg umræða um söluna þar sem ætla mætti að fram hafi komið nýjar upplýsingar varðandi söluverð og aðra skilmála. Svo er ekki þar sem þær upplýsingar hafa allar legið fyrir síðan í janúar í ár þegar kaupsamningur var undirritaður með fyrirvara um samþykki eftirlitsaðila og önnur atriði. Hið nýja í málinu nú er að þessi skilyrði fyrir frágangi sölunnar hafa verið uppfyllt og afhending hlutarins hefur farið fram. Flest þau atriði sem nú hafa verið nefnd í umræðunni voru nefnd snemma á árinu og voru rækilega útskýrð í fréttatilkynningum (sjá m.a. meðfylgjandi nettengingar í lokin) og sérstakri yfirlýsingu Seðlabankans (sjá tengingu í yfirlýsingu frá 4. febrúar 2011 hér í lokin). Þrátt fyrir það virðist ekki undan því vikist að endurtaka að einhverju leyti þær yfirlýsingar sem þá voru gefnar.

Fyrst er að nefna að fullyrðingar um að hagstæðasta tilboði hafi ekki verið tekið eru rangar. Þegar kaupsamningur við núverandi kaupendahóp var undirritaður lá ekki fyrir gilt tilboð frá öðrum sem hægt var að taka afstöðu til. Eins og kemur fram í yfirlýsingu Seðlabankans frá 4. febrúar síðastliðnum var það tilboð dregið til baka sem sett var fram sl. haust. Eins og einnig kemur fram í fyrrnefndri yfirlýsingu kom upp atvik sem varð að fá niðurstöðu í áður en hægt væri að ganga til samninga við umræddan hóp. Seðlabankinn var fyrir sitt leyti tilbúinn að bíða eftir því og loka ekki á samninga við hópinn.  Tilboðsgjafar ákváðu hins vegar sjálfir að draga tilboð sitt til baka. Það hefur því lítið upp á sig að láta eins og það hafi verið í boði í janúar sl. Í þessu samhengi er jafnframt rétt að greina frá því að Fjármálaeftirlitið hafði ekki lokið mati sínu á því hvort umræddur fjárfestahópur væri hæfur til að fara með virkan eignarhlut í vátryggingarfélaginu, sjá tilkynningu frá Fjármálaeftirlitinu 22.11.2010 (sjá nettengingu hér í lokin).

Fjárfestirinn SF1 sem nú hefur keypt hlutinn gerði tvö tilboð og var annað þeirra algjörlega hliðstætt upprunalegu tilboði þess hóps sem sagði sig frá sölunni, en þess má geta að SF1 var stærsti aðilinn í þeim hópi. Það var hins vegar mat  sérfræðinga á vegum ESÍ að hagstæðara væri að taka hinu tilboðinu, eins og ítarlega er rökstutt í yfirlýsingunni frá 4. febrúar sl. Stjórn ESÍ var sammála þessu mati og var því gengið til samninga við SF1 á þeim grundvelli. Þar skipti miklu að gert var ráð fyrir sölu á mun stærri hluta strax, þ.e. meirihluta í Sjóvá-Almennum tryggingum, sem losaði Seðlabankann úr þeirri stöðu að vera kjölfestueigandi í félaginu.

Vert er að benda á að þessi fjárfestir hafði verið metinn hæfur af umsjónaraðila söluferlisins í upphafi þess, m.a. út frá fjárhagslegum styrk, en á síðari stigum ferlisins varð hann hluti þess hóps sem lagði fram tilboðið síðasta haust. Það var því ekki neinn munur á honum og þeim hópi sem sagði sig frá ferlinu hvað þetta varðar.

Sjá hér nokkrar fréttir og tilkynningar er varða þetta mál:

 

Sjá yfirlýsingu Seðlabanka Íslands frá 4. febrúar 2011

 

Sjá frétt frá Sjóvá-Almennum tryggingum hf. 19. janúar 2011

 

Sjá frétt frá Sjóvá-Almennum tryggingum hf. 8. júlí 2011

 

Sjá tilkynningu frá Fjármálaeftirlitinu 22. nóvember 2010

Til baka