logo-for-printing

02. desember 2011

Unnið að endurskoðun reglna um viðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabanka Íslands

Hinn 1. júlí 2009 tóku gildi núgildandi reglur um viðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabanka Íslands, nr. 553/2009, en með setningu þeirra voru gerðar tvær mikilvægar breytingar. Lutu þær annars vegar að því að strangari reglur voru settar um þær tryggingar sem eru hæfar í viðskiptum við Seðlabankann og hins vegar voru settar fram víðtækari og skýrari heimildir til stýra lausu fé á markaði.
Seðlabankinn hefur það til skoðunar á hverjum tíma hvaða reglur skuli gilda um viðskipti við bankann og þar á meðal hvaða tryggingar skuli teljast hæfar í viðskiptum. Seðlabankinn hefur haft framtíðarskipulag veðstýringar til athugunar. Þessari endurskoðunarvinnu verður fram haldið. Helst er þar til skoðunar hvort takmarka eigi enn frekar tegundir þeirra trygginga sem taldar eru hæfar í viðskiptum við Seðlabankann, og miða þá við að einungis verði samþykktar tryggingar sem njóta ríkisábyrgðar og hugsanlega einnig eignir sem njóta tryggingarréttar í eignum útgefanda. Þetta myndi fela í sér að skuldabréf útgefin af sveitarfélögum, eða með sameiginlegri ábyrgð sveitarfélaga, myndu ekki teljast hæf til tryggingar viðskiptum hjá Seðlabankanum.
Við endurskoðunina eru reglur annarra seðlabanka hafðar til hliðsjónar. Er þess vænst að endurskoðuninni ljúki á næsta ári.
Til baka