logo-for-printing

05. nóvember 2015

Könnun á væntingum markaðsaðila

Bygging Seðlabanka Íslands

Könnun á væntingum markaðsaðila var framkvæmd dagana 29. október - 2. nóvember sl. Leitað var til 29 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 13 aðilum og var svarhlutfallið því 45%.

Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að verðbólguvæntingar markaðsaðila hafi heldur lækkað til skamms tíma litið frá ágústkönnun bankans en lítið breyst til langs tíma litið. Miðað við miðgildi svara í könnuninni virðast þeir vænta um 2,2% verðbólgu á fjórða fjórðungi þessa árs, 2,6% á fyrsta fjórðungi næsta árs og 2,9% á öðrum fjórðungi. Það er um 0,7-1,1 prósentu minni verðbólga en þeir gerðu ráð fyrir í ágúst. Könnunin bendir einnig til þess að þeir búist við 3,8% verðbólgu eftir eitt ár sem er 0,1 prósentu minna en í ágúst. Samkvæmt niðurstöðunum vænta þeir hins vegar 4% verðbólgu eftir tvö ár sem er 0,5 prósentum meira en í ágúst. Þá eru væntingar um meðalverðbólgu á næstu fimm árum óbreyttar á milli kannana, í 3,5%, en hafa lækkað um 0,2 prósentur að meðaltali á næstu tíu árum og eru nú tæplega 3,3%. Þá gefur könnunin til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi evru verði 138 krónur eftir eitt ár sem er tæplega 5% lægra en í síðustu könnun bankans.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni væntu markaðsaðilar þess að veðlánavextir bankans verði haldið óbreyttum í 6,25% til loka þess árs sem eru 0,25 prósentum lægri vextir en þeir væntu í ágústkönnun bankans. Núverandi könnun gefur hins vegar til kynna, líkt og í ágúst, að þeir vænta þess að vextirnir verði orðnir 7% um mitt næsta ár. Þegar könnunin var framkvæmd taldi um 46% svarenda taumhald peningastefnunnar vera hæfilegt sem er um 20 prósentum lægra en í síðustu könnun. Hlutfall þeirra sem töldu taumhaldið of laust eða alltof laust hækkaði hins vegar úr 28% í 38½% og hlutfall þeirra sem töldu taumhaldið of þétt eða alltof þétt hækkaði úr 6% í 15½%.

Í könnuninni í október voru markaðsaðilar spurðir hvað þeir telja vera megin undirliggjandi ástæðu lækkunar verðbólguálags á skuldabréfamarkaði til 5 og 10 ára frá því í lok júní sl. Meirihluti svarenda taldi nýfjárfestingu erlendra aðila í innlendum ríkisbréfum vera meginástæðu lækkunarinnar.

Sjá væntingakönnunina hér: Væntingakönnun markaðsaðila á 4. ársfj. 2015 

Frekari upplýsingar um væntingakönnunar markaðsaðila má finna hér: Væntingakönnun markaðsaðila

Til baka