logo-for-printing

11. janúar 2016

Útgáfudagar fyrir lánshæfismat ríkissjóðs 2016

Matsfyrirtækjunum Standard & Poors og Fitch er gert að birta dagsetningar fyrir útgáfu á lánshæfismati aðildarríkja Evrópusambandsins, samanber ESB reglugerð númer 462/2013. Reglugerðin miðar að því meðal annars að auka gagnsæi í starfsemi matsfyrirtækja og auka ábyrgð matsfyrirtækjanna. Það hefur sýnt sig að lánshæfismat getur haft mikil áhrif á lánskjör sem ríkissjóðir aðildarríkja Evrópusambandsins njóta og því talið æskilegt að reglulegar tilkynningar m.a. um breytingar í þeim efnum séu í farvegi. Þar sem aðalgreinandi Moody‘s er staðsettur í ríki utan Evrópusambandsins er ekki gerð krafa til þess að fyrirtækið birti áætlun fyrir árið.

Reglugerðin gildir einnig fyrir ríki á Evrópska efnahagssvæðinu (EES), en hún ásamt nokkrum nýjum reglum um fjármálaeftirlit og fleira (sbr. t.d. ESB reglugerð númer 1095/2010) hefur að vísu ekki verið formlega innleidd í EES-ríkjunum.

Birtingaráætlunin er alfarið á ábyrgð matsfyrirtækjanna sjálfra.

Matsfyrirtækin hafa birt dagsetningar 2016 fyrir Ísland sem hér segir:

Matsfyrirtæki Dagsetning   
 S&P/Fitch Ratings     15. janúar
S&P/Fitch Ratings  15. júlí
Til baka