logo-for-printing

25. ágúst 2016

Könnun á væntingum markaðsaðila

Bygging Seðlabanka Íslands

Könnun á væntingum markaðsaðila var framkvæmd dagana 8.-10. ágúst sl. Leitað var til 29 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 19 aðilum og var svarhlutfallið því 66%.

Helstu niðurstöður

Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að markaðsaðilar búist við því að verðbólga verði minni á næstu mánuðum en þeir væntu í síðustu könnun sem gerð var í maí . Miðað við miðgildi svara í könnuninni virðast þeir vænta um 1,1% verðbólgu á þriðja fjórðungi þessa árs, 1,6% á fjórða fjórðungi og 2% á fyrsta fjórðungi næsta árs. Það er u.þ.b. 1 prósentu minni verðbólga en þeir gerðu ráð fyrir í byrjun maí. Könnunin bendir einnig til þess að þeir búist við að verðbólga verði 2,3% eftir eitt ár sem er 0,7 prósentum minni verðbólga en í síðustu könnun og 3% eftir tvö ár sem er 0,5 prósentna lækkun frá því síðast. Þá vænta þeir að meðalverðbólga á næstu fimm árum verði 3% sem er lækkun um rúmlega 0,3 prósentur frá könnuninni í maí. Væntingar um meðalverðbólgu á næstu tíu árum lækkuðu einnig eða um 0,5 prósentur milli kannana og eru nú 3%. Þá gefur könnunin til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi evru gagnvart krónu verði 125 kr. eftir eitt ár, þ.e. að gengi krónu verði 4,8% hærra en þeir væntu í síðustu könnun bankans.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni væntu markaðsaðilar þess að veðlánavextir bankans verði óbreyttir út þetta ár líkt og í síðustu könnun. Núverandi könnun gefur hins vegar til kynna að þeir búist við að vextir verði lækkaðir um 0,25 prósentur í byrjun næsta árs í 6,25% og niður í 6% á þriðja ársfjórðungi 2017, en verði aftur komnir í 6,5% eftir tvö ár líkt og þeir gerðu ráð fyrir í síðustu könnun. Er þetta talsvert ólíkt könnuninni í maí en þá gerðu markaðsaðilar ráð fyrir að vextir yrðu hækkaðir um 0,25 prósentur árið 2017.

Þegar könnunin var framkvæmd taldi um 16% svarenda taumhald peningastefnunnar vera hæfilegt sem er 9 prósentum lægra en í síðustu könnun. Hlutfall þeirra sem töldu taumhald peningastefnunnar of laust eða alltof laust lækkaði úr 25% í 5% og hlutfall þeirra sem töldu taumhaldið of þétt eða alltof þétt hækkaði úr 50% í 79%. Eru niðurstöður þessarar könnunar um skoðun markaðsaðila á taumhaldi peningastefnunnar ólíkar því sem þeir spáðu um núverandi ársfjórðung í síðustu könnun en þá töldu einungis 38% að taumhaldið yrði of þétt eða alltof þétt á þriðja fjórðungi þessa árs.

Sjá væntingakönnunina hér: Væntingakönnun markaðsaðila á 3. ársfj. 2016

Frekari upplýsingar um væntingakönnun markaðsaðila má finna hér: Væntingakönnun markaðsaðila

 

Niðurstöður annars ársfjórðungs 2016 hafa verið endurskoðaðar vegna mistaka við úrvinnslu síðustu könnunar.
Til baka