logo-for-printing

17. ágúst 2017

Könnun á væntingum markaðsaðila

Bygging Seðlabanka Íslands

Könnun á væntingum markaðsaðila var framkvæmd dagana 9. til 11. ágúst sl. Leitað var til 30 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 18 aðilum og var svarhlutfallið því 60%.

Helstu niðurstöður

Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að verðbólguvæntingar markaðsaðila til skemmri og lengri tíma séu svipaðar og þegar síðasta könnun bankans var framkvæmd í maí sl. Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænta markaðsaðilar um 1,8-2,0% verðbólgu á þessu ári en að hún muni aukast á næsta ári og verði 2,1-2,5% að meðaltali á hverjum ársfjórðungi. Þá vænta markaðsaðilar þess að verðbólga verði 2,5% eftir tvö ár og 2,5-2,6% að meðaltali næstu fimm og tíu ár. Á heildina litið lækka verðbólguvæntingar um allt að 0,1 prósentu milli kannana. Þá gefur könnunin til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi evru gagnvart krónu verði 125 kr. eftir eitt ár og 127 kr. eftir tvö ár, þ.e. að gengi krónu verði u.þ.b. jafn hátt á næstu misserum og það var við framkvæmd könnunarinnar. Er það ólíkt því sem verið hefur í síðustu könnunum þegar markaðsaðilar gerðu yfirleitt ráð fyrir gengishækkun.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænta markaðsaðilar þess að vextir bankans verði lækkaðir um 0,25 prósentur til viðbótar á þessum ársfjórðungi. Það samsvarar því að meginvextir bankans lækki úr 4,5% í 4,25%. Markaðsaðilar vænta þess að vextir haldist síðan óbreyttir næstu tvö ár. Þetta eru lægri vextir en þeir væntu í maíkönnuninni.

Þegar könnunin var framkvæmd töldu um 67% svarenda taumhald peningastefnunnar vera hæfilegt samanborið við 43% í síðustu könnun. Hlutfall þeirra sem töldu taumhaldið of þétt eða alltof þétt lækkaði úr 57% í síðustu könnun í 28% nú. Um 6% þátttakenda töldu taumhaldið of laust eða alltof laust.

Dreifing svara markaðsaðila um væntingar til vaxta Seðlabankans var minni í þessari könnun en í maíkönnun bankans ef horft er á heildardreifingu svara en bil 1. og 3. fjórðungs svara breikkaði lítillega. Dreifing svara um væntingar til verðbólgu var svipuð og í síðustu könnun en nokkuð minni til eins og tveggja ára.

Sjá væntingakönnunina hér: Væntingakönnun markaðsaðila á 3. ársfj. 2017

Frekari upplýsingar um væntingakönnun markaðsaðila má finna hér: Könnun á væntingum markaðsaðila

Til baka