logo-for-printing

09. nóvember 2017

Könnun á væntingum markaðsaðila

Bygging Seðlabanka Íslands

Könnun Seðlabankans á væntingum markaðsaðila var framkvæmd dagana 30. október til 1. nóvember sl. Leitað var til 30 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 23 aðilum og var svarhlutfallið því 77%.

Helstu niðurstöður

Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að verðbólguvæntingar markaðsaðila til skemmri og lengri tíma séu svipaðar og þegar síðasta könnun bankans var framkvæmd um miðjan ágúst sl. Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænta markaðsaðilar um 1,9% verðbólgu á fjórða ársfjórðungi þessa árs en að hún muni aukast á næsta ári og verði 2,0-2,2% á fyrri helmingi þess. Það eru um 0,1-0,2 prósentum lægri væntingar en í ágúst. Þá vænta markaðsaðilar þess að verðbólga verði 2,5% eftir bæði eitt og tvö ár og 2,5-2,6% að meðaltali næstu fimm og tíu ár sem er nánast óbreytt frá könnuninni í ágúst. Þá gefur könnunin til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi evru gagnvart krónu verði 123 kr. eftir eitt ár og 125 kr. eftir tvö ár, þ.e. að gengi krónu verði u.þ.b. jafn hátt á næstu misserum og það var við framkvæmd könnunarinnar. Það er svipað og var í síðustu könnun sem framkvæmd var í ágúst sl. en í könnunum sem framkvæmdar voru þar á undan höfðu markaðsaðilar yfirleitt gert ráð fyrir frekari gengishækkun.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænta markaðsaðilar þess að vextir bankans haldist óbreyttir til loka næsta árs en verði hækkaðir á ný um 0,25 prósentur eftir tvö ár. Það samsvarar því að meginvextir bankans haldist óbreyttir í 4,25% til loka næsta árs en verði 4,5% eftir tvö ár. Í ágústkönnuninni bjuggust þeir við að meginvextir bankans yrðu 4,25% næstu tvö árin.

Þegar könnunin var framkvæmd töldu um 59% svarenda taumhald peningastefnunnar vera hæfilegt samanborið við 67% í síðustu könnun. Hlutfall þeirra sem töldu taumhaldið of þétt eða alltof þétt var svipað og í síðustu könnun eða um 27%. Um 14% þátttakenda töldu taumhaldið of laust eða alltof laust miðað við 6% í síðustu könnun.

Dreifing svara markaðsaðila um væntingar til vaxta Seðlabankans var meiri í þessari könnun en í ágústkönnun bankans ef horft er á heildardreifingu svara en bil 1. og 3. fjórðungs svara var svipað. Dreifing svara um væntingar til verðbólgu var svipuð og í síðustu könnun en nokkru minni fyrir árið 2018.

Sjá væntingakönnunina hér: Væntingakönnun markaðsaðila á 4. ársfj. 2017

Frekari upplýsingar um væntingakönnun markaðsaðila má finna hér: Könnun á væntingum markaðsaðila

Til baka