logo-for-printing

11. maí 2018

Könnun á væntingum markaðsaðila

Bygging Seðlabanka Íslands

Könnun Seðlabankans á væntingum markaðsaðila var framkvæmd dagana 2. til 4. maí sl. Leitað var til 29 markaðsaðila, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 21 aðila og var svarhlutfallið því 72%.

Helstu niðurstöður
Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að verðbólguvæntingar markaðsaðila til skemmri og lengri tíma hafi lítið breyst frá síðustu könnun bankans sem framkvæmd var í lok janúar sl. Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænta markaðsaðilar þess að verðbólga verði 2,4-2,5% á öðrum og þriðja ársfjórðungi en að hún muni aukast lítillega á þeim fjórða og verði þá 2,7%. Þá vænta þeir þess að verðbólga verði 2,6% eftir eitt ár, 2,7% eftir tvö ár og 2,6% að meðaltali næstu fimm og tíu ár. Könnunin gefur einnig til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi evru gagnvart krónu verði 125 kr. eftir eitt ár, þ.e. að gengi krónunnar verði lítillega lægra í maí á næsta ári. Í síðustu þremur könnunum gerðu þeir ráð fyrir nánast óbreyttu gengi krónunnar að ári liðnu.
Miðað við miðgildi svara í könnuninni nú búast markaðsaðilar við að meginvöxtum bankans verði haldið óbreyttum í 4,25% næstu tvö ár líkt og þeir væntu í síðustu könnun. Í könnuninni töldu 81% svarenda taumhald peningastefnunnar vera hæfilegt samanborið við 68% í síðustu könnun. Hlutfall þeirra sem töldu taumhaldið of þétt eða alltof þétt var 19% miðað við 18% í janúarkönnun bankans. Enginn þátttakandi taldi taumhaldið of laust eða alltof laust en í síðustu könnun var hlutfall þeirra 14%.
Dreifing svara markaðsaðila um væntingar til vaxta Seðlabankans var minni í þessari könnun en í janúarkönnun bankans, einkum til skemmri tíma. Heildardreifing svara um væntingar til verðbólgu til skemmri tíma minnkaði einnig frá síðustu könnun en var nánast óbreytt til lengri tíma.
Í könnuninni að þessu sinni voru markaðsaðilar spurðir hverja þeir telja vera meginástæðu þess að ávöxtunarkrafa verðtryggðra sértryggðra skuldabréfa viðskiptabanka hafi ekki lækkað í sama mæli og ávöxtunarkrafa verðtryggðra ríkis- og íbúðabréfa frá miðju síðasta ári. Tæplega helmingur svarenda taldi hlutfallslega meira framboð af sértryggðum bréfum vera meginástæðu þess en þeir nefndu einnig einsleitan kaupendahóp sértryggðra bréfa, minni ásókn lífeyrissjóða í bréfin undanfarin misseri og sérstaka bindiskyldu Seðlabankans.

Frekari upplýsingar um væntingakönnun markaðsaðila má finna hér: Könnun á væntingum markaðsaðila

Til baka