logo-for-printing

04. júní 2018

Viðskiptaafgangur 0,3 ma.kr. á fyrsta ársfjórðungi 2018 – hrein staða við útlönd jákvæð um 235 ma.kr.

Bygging Seðlabanka Íslands

Á fyrsta ársfjórðungi 2018 var 0,3 ma.kr. afgangur á viðskiptajöfnuði við útlönd. Halli á vöruskiptajöfnuði var 27,8 ma.kr. en afgangur á þjónustujöfnuði var 32,6 ma.kr. Frumþáttatekjur voru með 0,1 ma.kr. halla og rekstrarframlög um 4,3 ma.kr. halla.

Þetta kemur fram í nýbirtum upplýsingum á vef Seðlabanka Íslands sem sýna bráðabirgðayfirlit um greiðslujöfnuð við útlönd á fyrsta ársfjórðungi 2018 og erlenda stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.

Samkvæmt bráðabirgðayfirlitinu námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.096 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 2.861 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 235 ma.kr. eða 9% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 55 ma.kr. eða 2,1% af VLF. Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 58 ma.kr. Skuldir hækkuðu um 40 ma.kr. og erlendar eignir um 98 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta. Gengis- og verðbreytingar höfðu neikvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um 28 ma.kr. Skýrist það af 3,5% hækkun á gengi krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog og tæplega 2% verðlækkunum á erlendum verðbréfamörkuðum á ársfjórðungnum.

Sjá hér fréttina í heild með töflum og nánari skýringum.

Nr. 8/2018
4. júní 2018

Til baka