logo-for-printing

03. september 2018

Viðskiptaafgangur var 1,6 ma.kr. á öðrum ársfjórðungi 2018 – hrein staða við útlönd jákvæð um 261 ma.kr.

Bygging Seðlabanka Íslands

Á öðrum ársfjórðungi 2018 var 1,6 ma.kr. afgangur á viðskiptajöfnuði við útlönd. Þetta sundurliðast þannig að halli á vöruskiptajöfnuði var 49,8 ma.kr. en afgangur á þjónustujöfnuði var 55 ma.kr. Þá skiluðu frumþáttatekjur 0,1 ma.kr. afgangi en rekstrarframlög 3,6 ma.kr. halla (sjá meðfylgjandi töflu.

Þetta kemur fram í nýbirtum upplýsingum á vef Seðlabanka Íslands sem sýna bráðabirgðayfirlit um greiðslujöfnuð við útlönd á öðrum ársfjórðungi 2018 og erlenda stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.

Samkvæmt bráðabirgðayfirlitinu námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.250 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 2.989 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 261 ma.kr. eða 9,8% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 69 ma.kr. eða 2,6% af VLF í fjórðungnum. Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 15 ma.kr. í fjórðungnum. Erlendar eignir jukust um 15 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta en skuldir stóðu á jöfnu. Gengis- og verðbreytingar höfðu jákvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um 59 ma.kr. Skýrist það af 3,1% lækkun á gengi krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog og rúmlega 1% verðhækkunum á erlendum verðbréfamörkuðum í ársfjórðungnum.

Sjá: Frétt nr. 13/2018: Viðskiptaafgangur var 1,6 ma.kr. á öðrum ársfjórðungi 2018 – hrein staða við útlönd jákvæð um 261 ma.kr. 

Frétt nr. 13/2018
3. september 2018

Til baka