logo-for-printing

03. desember 2018

Viðskiptaafgangur var 76,5 ma.kr. á þriðja ársfjórðungi 2018. Hrein staða við útlönd jákvæð um 368 ma.kr.

Bygging Seðlabanka Íslands og Esjan á bakvið

Á þriðja ársfjórðungi 2018 var 76,5 ma.kr. afgangur á viðskiptajöfnuði við útlönd. Halli á vöruskiptajöfnuði var 43,7 ma.kr. en afgangur á þjónustujöfnuði var 123,7 ma.kr. Frumþáttatekjur skiluðu 2,4 ma.kr. afgangi en rekstrarframlög 6,0 ma.kr. halla.

Samkvæmt bráðabirgðayfirliti námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.380 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.012 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 368 ma.kr. eða 13,3% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 162 ma.kr. eða 5,9% af VLF í fjórðungnum.

Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 86 ma.kr. á fjórðungnum. Erlendar eignir jukust um 17 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta en skuldir lækkuðu um 69 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar höfðu jákvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um 79 ma.kr. Skýrist það af 4% lækkun á gengi krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog og rúmlega 4% verðhækkunum á erlendum verðbréfamörkuðum á ársfjórðungnum.

Sjá hér fréttina í heild með töflum um greiðslujöfnuð og erlenda stöðu: Viðskiptaafgangur var 76,5 ma.kr. á þriðja ársfjórðungi 2018 - hrein staða við útlönd jákvæð um 368 ma.kr.  Frétt nr. 17/2018. 3. desember 2018.

 

 


Nr. 17/2018
3. des. 2018

Til baka