logo-for-printing

02. september 2019

Viðskiptaafgangur var 11,1 ma.kr. á öðrum ársfjórðungi 2019 – hrein staða við útlönd jákvæð um 628 ma.kr.

Bygging Seðlabanka Íslands

Á öðrum ársfjórðungi 2019 var 11,1 ma.kr. afgangur á viðskiptajöfnuði við útlönd. Halli á vöruskiptajöfnuði var 42,7 ma.kr. en afgangur á þjónustujöfnuði var 52,1 ma.kr. Frumþáttatekjur skiluðu 8,6 ma.kr. afgangi en rekstrarframlög 6,9 ma.kr. halla (sjá töflu).

Þetta kemur fram í nýbirtum upplýsingum á vef Seðlabanka Íslands sem sýna bráðabirgðayfirlit um greiðslujöfnuð við útlönd á öðrum ársfjórðungi 2019 og erlenda stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.

Samkvæmt bráðabirgðayfirlitinu námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.878 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.249 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 628 ma.kr. eða 21,8% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 44 ma.kr. eða 1,5% af VLF á fjórðungnum. Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 9 ma.kr. á fjórðungnum. Erlendar eignir jukust um 56 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta en skuldir hækkuðu um 47 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar höfðu jákvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um 61 ma.kr. Það skýrist aðallega af 2,8% verðhækkunum á erlendum verðbréfamörkuðum á ársfjórðungnum en einnig um 2,2% lækkun á gengi krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog.

 

Nr. 18/2019
2. september 2019

 

Sjá hér í heild frétt nr. 18/2019 frá 2. september 2019: Viðskiptaafgangur var 11,1 ma.kr. á öðrum ársfjórðungi 2019 – hrein staða við útlönd jákvæð um 628 ma.kr.


Til baka