logo-for-printing

02. desember 2019

Viðskiptaafgangur var 63 ma.kr. á þriðja ársfjórðungi 2019 – hrein staða við útlönd jákvæð um 714 ma.kr.

Bygging Seðlabanka Íslands

Á þriðja ársfjórðungi 2019 var 63 ma.kr. afgangur á viðskiptajöfnuði við útlönd samanborið við 73,8 ma.kr. afgang á sama ársfjórðungi árið áður. Halli á vöruskiptajöfnuði var 45,9 ma.kr. en afgangur á þjónustujöfnuði var 101,3 ma.kr. Frumþáttatekjur skiluðu 13,4 ma.kr. afgangi en rekstrarframlög 5,9 ma.kr. halla (sjá töflu).

Þetta kemur fram í nýbirtum upplýsingum á vef Seðlabanka Íslands sem sýna bráðabirgðayfirlit um greiðslujöfnuð við útlönd á þriðja ársfjórðungi 2019 og erlenda stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.

Samkvæmt bráðabirgðayfirlitinu námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.870 ma.kr. í lok ársfjórðungsins en skuldir 3.156 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því jákvæð um 714 ma.kr. eða 24,5% af vergri landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 91 ma.kr. eða 3,1% af VLF á fjórðungnum. Hrein fjármagnsviðskipti bættu erlenda stöðu þjóðarbúsins um 115 ma.kr. á fjórðungnum og munar þar mest um kaup innlendra aðila á erlendum verðbréfum sem námu um 80 ma.kr. Erlendar eignir jukust í heildina um 74 ma.kr. vegna fjármagnsviðskipta en skuldir lækkuðu um 40 ma.kr. Gengis- og verðbreytingar höfðu neikvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um 6 ma.kr. Það skýrist aðallega af 4% hækkun á gengi krónunnar gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við gengisskráningarvog. Breytingar á erlendum verðbréfamörkuðum voru litlar á ársfjórðungnum eða rétt um 0,1% lækkun.

nr. 24/2019

2. desember 2019

Sjá hér frétt í heild frá 2. desember 2019:

Viðskiptaafgangur var 63 ma.kr. á þriðja ársfjórðungi 2019 – hrein staða við útlönd jákvæð um 714 ma.kr. 

 

Til baka