logo-for-printing

16. mars 2020

Breytt viðmiðunarmörk vegna tilkynninga um skortstöður

Höfðatorg
Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitið) vekur athygli á að Eftirlitsstofnun EFTA hefur tekið ákvörðun um að breyta viðmiðunarmörkum vegna tilkynninga um skortstöður í hlutabréfum sem hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Með ákvörðuninni verður öllum, hvort sem það eru einstaklingar eða lögaðilar, skylt að tilkynna til Fjármálaeftirlitsins um nettó skortstöðu í hlutabréfum þegar staðan fer yfir eða fellur undir viðmiðunarmörk sem nema 0,1% af útgefnu hlutafé félags (e. issued share capital). Til viðbótar þarf að senda tilkynningu í hvert skipti sem nettó skortstaða eykst um 0,1% umfram fyrrnefnd mörk. Með ákvörðuninni færast viðmiðunarmörkin á Íslandi úr 0,2% í 0,1%.
 
Ákvörðunin er tekin á grundvelli 28. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga sem innleidd var í lög nr. 55/2017 um skortsölu og skuldatryggingar. Ákvörðunin gildir í þrjá mánuði og má finna hana hér

 

Til baka