logo-for-printing

02. október 2020

Tilgreining fjármálasamsteypu

Bygging Seðlabanka Íslands
Hinn 23. september 2020 var samstæða TM hf. tilgreind sem fjármálasamsteypa á vátryggingasviði af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitinu), sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 61/2017 um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum. Til fjármálasamsteypunnar teljast félög innan samstæðu TM hf. eins og hún er á hverjum tíma. Samstæðan samanstendur af TM hf. sem móðurfélagi, dótturfélögum þess og þeim félögum sem TM hf. eða dótturfélög þess eiga hlutdeild í auk félaga sem tengjast hvert öðru með tengslum sem um getur í 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 61/2017, sbr. og 1. mgr. 3. gr. og 4., 5., 6. og 7. tölul. 2. gr. sömu laga.

Skilyrði þess að samstæða teljist fjármálasamsteypa er að finna í 1. mgr. 3. gr. laga nr. 61/2017. Við mat á því hvort samstæða TM teldist fjármálasamsteypa var litið til þess að TM hf., sem hefur starfsleyfi sem vátryggingafélag samkvæmt lögum nr. 100/2016, er móðurfélag Lykils fjármögnunar hf., sem hefur starfsleyfi sem lánafyrirtæki samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Þá leit Fjármálaeftirlitið til ársreikninga TM hf. og Lykils fjármögnunar hf. við mat á því hvort samanlögð umsvif samstæðunnar á vátryggingasviði annars vegar og fjármálasviði hins vegar teldust mikilvæg í skilningi 4. gr. laga nr. 61/2017. Þar sem samanlögð umsvif samstæðunnar á áðurnefndum sviðum voru yfir 10% af meðaltali hlutfalla sem reiknuð eru skv. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 61/2017, töldust umsvifin mikilvæg í skilningi þess ákvæðis.

Í tilgreiningunni felst að auk þess lögbundna eftirlits sem nú þegar er viðhaft með félögum innan fjármálasamsteypunnar munu þau lúta viðbótareftirliti Fjármálaeftirlitsins skv. ákvæðum laga nr. 61/2017. Í því felst m.a. að upplýsa þarf Fjármálaeftirlitið árlega um verulega samþjöppun áhættu fjármálasamsteypunnar, veruleg viðskipti innan samsteypunnar og niðurstöður athugunar á fjárhagsstöðu samsteypunnar, en eftirlitsskyldum aðilum innan samsteypunnar ber að tryggja að eiginfjárgrunnur hennar sé á hverjum tíma ekki lægri en lágmarksgjaldþol samsteypunnar skv. 1. mgr. 15. gr. laganna. Þá þarf innra eftirlit og áhættustýring að vera fyrir hendi á samsteypugrundvelli, auk traustrar stjórnunar- og endurskoðunarferla, sbr. 1. mgr. 23. gr. laganna. Þá mun Fjármálaeftirlitið sjá til þess að reglulega séu framkvæmd álagspróf á stöðu samsteypunnar, sbr. 24. gr. laganna.
Til baka