logo-for-printing

27. janúar 2021

Könnun á væntingum markaðsaðila

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands kannaði væntingar markaðsaðila dagana 18. til 20. janúar sl. Leitað var til 29 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 26 aðilum og var svarhlutfallið því 90%.

Helstu niðurstöður

Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að markaðsaðilar vænti þess að verðbólga verði að meðaltali 3,7% á yfirstandandi ársfjórðungi en hjaðni í kjölfarið og verði að meðaltali 3,3% á öðrum fjórðungi og 2,9% á þriðja fjórðungi. Þá vænta þeir þess að verðbólga verði við verðbólgumarkmið Seðlabankans á fyrsta fjórðungi næsta árs. Það er meiri verðbólga en þeir bjuggust við í nóvemberkönnuninni en þá væntu markaðsaðilar þess að hún myndi hjaðna hraðar og vera við markmið bankans á fjórða fjórðungi þessa árs. Verðbólguvæntingar til tveggja, fimm og tíu ára eru hins vegar áfram um 2,5% og óbreyttar frá síðustu könnun. Könnunin gefur til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi krónunnar hækki á næstu misserum og að gengi evru gagnvart krónu verði 150 krónur eftir eitt ár.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni búast markaðsaðilar við því að meginvextir bankans verði áfram 0,75% á yfirstandandi fjórðungi en ýmist að þeir verði óbreyttir eða lækki í 0,5% á öðrum fjórðungi. Þá vænta þeir þess að vextir verði 0,75% eftir eitt ár en hækki í kjölfarið og verði 1% að tveimur árum liðnum. Þetta eru lægri vextir en markaðsaðilar bjuggust við í könnun bankans í nóvember sl. en þá væntu þeir þess að vextir yrðu 1% fram undir lok þessa árs og 1,25% að tveimur árum liðnum.

Flestir svarenda, eða tæp 46%, telja að taumhald peningastefnunnar sé hæfilegt um þessar mundir sem er lægra hlutfall en í síðustu könnun þegar það var 58%. Á móti fjölgaði þeim sem telja taumhaldið of þétt en hlutfallið er núna 38% samanborið við 27% í síðustu könnun. Hlutfall þeirra sem telja taumhaldið of laust hækkar minna eða úr 12% í 15%.

Heildardreifing svara markaðsaðila um væntingar til verðbólgu var ívið meiri í þessari könnun en í síðustu könnun. Bil 1. og 3. fjórðungs var að sama skapi meira þegar horft var til næstu fjögurra fjórðunga. Dreifing svara markaðsaðila um væntingar til vaxta breyttist lítið frá síðustu könnun. Þá minnkaði dreifing svara um gengishorfur milli kannana.

Til viðbótar voru markaðsaðilar spurðir um hver þróun fasteignamarkaðarins yrði að þeirra mati á næstu tólf mánuðum. Rúmur helmingur svarenda telur að velta muni minnka á næstu tólf mánuðum en 37% þeirra telja að hún aukist. Aftur á móti telja nær allir sem svöruðu könnuninni að fasteignaverð haldi áfram að hækka næsta árið.

Sjá nánar:

Könnun á væntingum markaðsaðila

Til baka