logo-for-printing

13. september 2021

Eldri gagnaskilakerfum Seðlabanka Íslands lokað 14. október en vefþjónustur aðgengilegar lengur

Bygging Seðlabanka Íslands
Hér með tilkynnist að eldri gagnaskilakerfum Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins verður lokað 14. október næstkomandi. Til þess að forðast óþægindi, og mögulegar dagsektir vegna síðbúinna skila, eru skilaaðilar hvattir til að hefja notkun nýs gagnaskilakerfis Seðlabankans svo fljótt sem verða má, hafi þeir ekki þegar tekið það í notkun. Nýja gagnaskilakerfið var opnað 26. maí sl. (sbr. dreifibréf til skilaaðila dagsett 14.05.2021) og er það aðgengilegt á vefslóðinni https://gagnaskil.sedlabanki.is/  Kynningu á virkni nýja gagnaskilakerfisins, notendahandbók og leiðbeiningar er að finna á eftirfarandi slóð https://www.sedlabanki.is/annad-efni/thjonustuvefur/

Nýja skilakerfið hefur verið keyrt samhliða eldri skilakerfum fyrstu mánuðina til að gefa skilaaðilum færi á að innleiða og kynnast hinu nýja kerfi. Fyrst í stað bauð nýja kerfið upp á takmarkaða virkni, en með nýjustu útgáfu þess frá 18. ágúst sl. bættist við möguleikinn til að hlaða niður eyðublöðum og sækja skemu fyrir þau skil sem voru í eldra gagnaskilakerfi Fjármálaeftirlitsins auk þess sem stærðarmörk gagnaskráa hafa verið aukin í 200 Mb. Það ætti því ekki að vera neitt því til fyrirstöðu að skilaaðilar taki upp og temji sér notkun hins nýja kerfis.

Rétt er að halda því til haga að vefþjónustur vegna skila “vél í vél” munu vera með óbreyttu sniði uns annað er tilgreint.

Til að auðvelda skilaaðilum upptöku hins nýja kerfis er gefinn kostur á flutningi, eða afritun gildandi aðgangsheimilda og aðgangshópa í eldri kerfum yfir í nýja kerfið eins og fram kom í dreifibréfinu sem vísað var til hér að ofan. Slíkar beiðnir skulu sendar á netfangið: adstod@sedlabanki.is með efnislínunni “Beiðni um að aðgangsréttindi notenda og hópa verði áfram virk fyrir ‚nafn skilaaðila‘.

Frekari leiðbeiningar um hið nýja fyrirkomulag í gagnaskilakerfum Seðlabankans þ.m.t. um innskráningu, stofnun aðgangsstjóra og almennra notenda í kerfunum, skilaskyldar upplýsingar og gagnaskil eru aðgengilegar á heimasíðu Seðlabankans https://www.sedlabanki.is/annad-efni/thjonustuvefur/ Tæknilegar fyrirspurnir og beiðnir um aðstoð í tengslum við hið nýja fyrirkomulag er unnt að senda á netfangið adstod@seðlabanki.is, auk þess sem tekið er við ábendingum vegna hins nýja gagnaskilakerfis í því netfangi. Öðrum fyrirspurnum skal beint til tengiliða skilaaðila innan Seðlabankans.
Til baka