logo-for-printing

22. desember 2022

Uppfærðar evrufjárhæðir laga nr. 100/2016

Bygging Seðlabanka Íslands

Samkvæmt 2. mgr. 172. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi sem er í samræmi við 300. gr. tilskipunar 2009/138/EC (Solvency II) skulu fjárhæðir í evrum sem vísað er til í framangreindum lögum uppfærðar á fimm ára fresti. Miða skal við breytingar á samræmdri vísitölu neysluverðs í Evrópusambandinu, grunnvísitölu frá 31. desember 2015. Nemi breytingar á vísitölunni lægri hlutfallstölu en 5% á tímabilinu skulu fjárhæðir haldast óbreyttar. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands skal birta uppfærðar fjárhæðir í íslenskum krónum.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur birt tilkynningu í samræmi við 300. gr. Solvency II sem uppfærir umræddar fjárhæðir tilskipunarinnar. Þær fjárhæðir sem um ræðir má m.a. finna í 2. gr. (takmarkanir á gildissviði) og 111.-112. gr. (um lágmarksfjármagn) í lögum um vátryggingastarfsemi.

Með vísan til framangreinds eru fjárhæðir í evrum nú eftirfarandi:

Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga 100/2016 fyrir árið 2023
2.mgr. 6. gr. „Fjárhæðir í evrum sem tilgreindar eru í þessum lögum umreiknast í starfrækslugjaldmiðil vátryggingafélags miðað við miðgengi evru gagnvart umræddum gjaldmiðli í lok dags 31. október næstliðins árs.“
Miðgengi evru föstudaginn 31. okt. 2022 skv. gengisskráningu Seðlabanka Íslands 143,30 kr. EUR ISK
3.gr. 1.tl. 3. mgr. 3.gr. 5.400.000 773.820.000
2.tl. 3. mgr. 3.gr. 26.600.000 3.811.780.000
3.tl. 3. mgr. 3.gr. 26.600.000 3.811.780.000
5.tl. 3. mgr. 3.gr. 600.000 85.980.000
5.tl. 3. mgr. 3.gr. 2.700.000 386.910.000
112. gr. 3.tl. 1.mgr. 112.gr 4.000.000 573.200.000
4.tl. 1.mgr. 112.gr 2.700.000 386.910.000
5.tl. 1.mgr. 112.gr 4.000.000 573.200.000
6.tl. 1.mgr. 112.gr 3.900.000 558.870.000
7.tl. 1.mgr. 112.gr 1.300.000 186.290.000
2.mgr. 172.grFjárhæðir í evrum sem vísað er til í þessum lögum skulu uppfærðar á fimm ára fresti. Miða skal við breytingar á samræmdri vísitölu neysluverðs í Evrópusambandinu, grunnvísitölu frá 31. desember 2015. Nemi breytingar á vísitölunni lægri hlutfallstölu en 5% á tímabilinu skulu fjárhæðir haldast óbreyttar. Fjármálaeftirlitið skal birta uppfærðar fjárhæðir í íslenskum krónum“

Til baka