logo-for-printing

17. maí 2023

Könnun á væntingum markaðsaðila

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands kannaði væntingar markaðsaðila dagana 8. til 10. maí sl. Leitað var til 39 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana, fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar og tryggingafélaga. Svör fengust frá 31 aðila og var svarhlutfallið því 79%.

Helstu niðurstöður
Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að markaðsaðilar vænti þess að verðbólga verði að meðaltali 9,4% á yfirstandandi fjórðungi. Þá gera þeir ráð fyrir því að verðbólga hjaðni áfram og verði 6,3% eftir eitt ár og 4,5% eftir tvö ár. Þetta er meiri verðbólga en markaðsaðilar væntu í síðustu könnun í janúar.

Langtímaverðbólguvæntingar hækkuðu jafnframt milli kannana og gera markaðsaðilar ráð fyrir að verðbólga verði að meðaltali 4% á næstu fimm árum og 3,5% á næstu tíu árum. Könnunin gefur til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi krónunnar breytist lítið á næstunni og að gengi evru gagnvart krónu verði 150 krónur eftir bæði eitt og tvö ár.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni búast markaðsaðilar við því að vextir bankans hækki um eina prósentu á yfirstandandi fjórðungi og verði 8,5%. Þá búast þeir við því að meginvextir taki að lækka á fyrsta fjórðungi næsta árs og verði 8,25% eftir eitt ár og 6% eftir tvö ár. Þetta eru hærri vextir en markaðsaðilar bjuggust við í janúarkönnun bankans.

Nokkur breyting var á afstöðu svarenda til taumhalds peningastefnunnar og töldu flestir að taumhaldið væri of laust um þessar mundir eða 66% svarenda, samanborið við 28% í síðustu könnun. Á móti fækkaði þeim sem töldu taumhaldið hæfilegt í 17% úr 56% í síðustu könnun. Um 17% svarenda taldi taumhaldið of þétt.

Dreifing svara markaðsaðila um væntingar til verðbólgu minnkaði á flesta mælikvarða frá janúarkönnuninni en hún jókst þó lítillega þegar horft er til núverandi ársfjórðungs, eftir tvö ár og til næstu fimm ára. Dreifing svara um væntingar til vaxta var hins vegar nokkru meiri en í síðustu könnun.

Að auki voru markaðsaðilar spurðir um mat þeirra á jafnvægisraunvöxtum. Þar er átt við hvaða innlenda raunvaxtastig til lengri tíma myndi leiða til þess að framleiðsla þjóðarbúsins væri í takt við langtímaframleiðslugetu og verðbólga við markmið Seðlabankans. Miðgildi svara þeirra var um 1,9% og staðalfrávik 0,6 prósentur. Þetta er í fjórða skipti sem sú spurning hefur verið lögð fyrir þátttakendur, í ágúst 2014 var miðgildi svara þeirra 3%, í maí 2019 var það 1,25% og í ágúst 2020 var það 1%.

Sjá hér gögn um væntingar markaðsaðila:

Könnun á væntingum markaðsaðila fyrir annan ársfjórðung 2023

Sjá sérstaka upplýsingasíðu um væntingar markaðsaðila hér á vef Seðlabankans

Til baka