logo-for-printing

31. janúar 2024

Könnun á væntingum markaðsaðila

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands kannaði væntingar markaðsaðila dagana 22. til 24. janúar sl. Leitað var til 37 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana, fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar og tryggingafélaga. Svör fengust frá 26 aðilum og var svarhlutfallið því 70%.

Helstu niðurstöður
Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að markaðsaðilar vænti þess að verðbólga verði að meðaltali 6,9% á yfirstandandi ársfjórðungi. Þeir gera ráð fyrir að verðbólga hjaðni áfram á næstu misserum og verði 5,3% að ári liðnu en í síðustu könnun í nóvember væntu þeir þess að hún yrði 5,5%. Þá væntu þeir þess að verðbólga verði 4,4% eftir tvö ár sem eru heldur hærri væntingar en í síðustu könnun.

Langtímaverðbólguvæntingar hækkuðu jafnframt milli kannana og gera markaðsaðilar ráð fyrir að verðbólga verði að meðaltali 4,1% á næstu fimm árum og 3,8% á næstu tíu árum. Könnunin gefur til kynna að markaðsaðilar búist við litlum breytingum á gengi krónunnar á næstunni og að gengi evru gagnvart krónu verði 148 krónur eftir eitt ár.

Miðað við miðgildi svara í könnuninni búast markaðsaðilar við því að meginvextir bankans hafi náð hámarki í 9,25%. Þá gera þeir ráð fyrir að meginvextir taki að lækka á öðrum fjórðungi ársins og verði 7,75% eftir eitt ár og 5,75% eftir tvö ár. Þetta eru lægri vextir en markaðsaðilar bjuggust við í síðustu könnun.

Nokkur breyting varð á afstöðu svarenda til taumhalds peningastefnunnar. Um 42% svarenda töldu taumhaldið hæfilegt um þessar mundir en hlutfallið lækkaði úr 60% í nóvemberkönnuninni. Á móti jókst hlutfall þeirra sem töldu taumhaldið of þétt í 42% úr 27% milli kannana. Um 15% svarenda töldu taumhaldið hins vegar of laust.

Dreifing svara markaðsaðila um væntingar til verðbólgu jókst á flesta mælikvarða frá síðustu könnun. Dreifing svara um væntingar til vaxta minnkaði fyrir væntingar til vaxta eftir þrjá og fjóra ársfjórðunga en jókst lítillega fyrir aðrar tímalengdir.

Markaðsaðilar voru einnig spurðir um hvaða áhrif þeir telji að nýir kjarasamningar hafi á verðbólgu á næstu tveimur árum. Helmingur svarenda sögðu að væntingar þeirra væru óbreyttar, 35% vænta þess að kjarasamningar verði til þess að verðbólga hjaðni hægar en ella og um 15% vænta þess að nýir kjarasamningar verði til þess að verðbólga hjaðni hraðar en ella.

Nánari upplýsingar:   

Könnun á væntingum markaðsaðila á fyrsta ársfjórðungi 2024.

Eldri spurningar og sértækar spurningar. Birt 31. janúar 2024.

Frekari upplýsingar eru hér á sérstakri vefsíðu um væntingar markaðsaðila. Sjá hér: Markaðskönnun.

 

                    

Til baka