logo-for-printing

26. apríl 2024

Útlánakönnun Seðlabanka Íslands

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabankinn framkvæmir ársfjórðungslega útlánakönnun á meðal viðskiptabankanna fjögurra. Spurt er um mat þeirra á þróun framboðs og eftirspurnar eftir lánsfé og auk þess hvaða þætti þeir telji að hafi haft ráðandi áhrif á framboð á síðustu þremur mánuðum. Einnig er spurt um væntingar viðskiptabankanna um horfur næstu sex mánuði. Könnunin var síðast framkvæmd 1. til 15. apríl sl. og eru niðurstöðurnar hér byggðar á meðaltali svara viðskiptabankanna.

Helstu niðurstöður
Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að framboð viðskiptabankanna á húsnæðislánum til heimila hafi aukist lítillega á síðustu þremur mánuðum en að framboð þeirra á lánum til heimila verði óbreytt á næstu sex mánuðum. Þá greindu viðskiptabankarnir minni lánsfjáreftirspurn heimila á síðustu þremur mánuðum og gera þeir ráð fyrir að eftirspurn minnki áfram á næstu sex mánuðum.1 Samkvæmt svörum viðskiptabankanna hafa reglur um veitingu útlána til heimila lítið breyst á síðustu þremur mánuðum og gera þeir ráð fyrir að útlánareglur verði almennt óbreyttar á næstu sex mánuðum. Þá telja bankarnir að samkeppni um útlán til heimila aukist lítillega á næstu sex mánuðum. Bankarnir greina frá því að vextir á verðtryggðum útlánum til heimila hafi á heildina litið lítið breyst á síðustu þremur mánuðum og gera þeir ráð fyrir að svo verði áfram á næstu sex mánuðum. Samkvæmt svörum viðskiptabankanna lækkuðu vextir á óverðtryggðum útlánum til heimila lítillega á síðustu þremur mánuðum vegna lægri fjármögnunarkostnaðar bankanna og gera bankarnir jafnframt ráð fyrir því að þeir lækki áfram á næstu sex mánuðum vegna væntinga um lægri fjármögnunarkostnað og meginvexti Seðlabankans.

Samkvæmt svörum bankanna hefur framboð lánsfjár til fyrirtækja verið óbreytt á síðustu þremur mánuðum og gera þeir ráð fyrir að svo verði áfram á næstu sex mánuðum. Bankarnir greindu lítillega aukna eftirspurn fyrirtækja eftir lánum í íslenskum krónum á síðustu þremur mánuðum og búast þeir við því að hún aukist einnig lítillega á næstu sex mánuðum. Reglur bankanna um lánveitingar til fyrirtækja hafa ekki breyst á síðustu þremur mánuðum samkvæmt könnuninni og gera þeir ráð fyrir óbreyttum reglum á næstu sex mánuðum. Þá vænta bankarnir þess að samkeppni um fyrirtækjaútlán aukist á næstu sex mánuðum. Vextir og vaxtaálag á útlánum til fyrirtækja voru óbreytt á síðustu þremur mánuðum samkvæmt niðurstöðunum en bankarnir búast við því að vextir lækki á næstu sex mánuðum vegna væntinga um þróun fjármögnunarkostnaðar bankanna og meginvaxta Seðlabankans.

Sjá nánari upplýsingar um niðurstöður könnunar og fleira hér

1Í könnuninni er lánum til heimila skipt upp í húsnæðislán, bílalán og önnur lán. Lánum til fyrirtækja er skipt upp í langtíma- og skammtímalán. Jafnframt er spurt sérstaklega um lán í erlendum gjaldmiðlum bæði fyrir heimili og fyrirtæki.
Til baka