logo-for-printing

Rammagreinar

Allar rammagreinar sem birst hafa í Peningamálum frá upphafi:

 Rit Nr. Útgáfumánuður Rammagreinar
 2022/2 88  Maí 2022  Fráviksdæmi og óvissuþættir 
 2022/2  88  Maí 2022  Efnahagsleg áhrif innrásarinnar í Úkraínu
 2021/4 86 Nóvember 2021 Fráviksdæmi og óvissuþættir
 2021/4 86  Nóvember 2021 Ný útgáfa af DYNIMO-líkani Seðlabankans 
 20214 86  Nóvember 2021 Spár Seðlabankans um efnahagsþróun ársins 2020
 2020/2 84 Maí 2021 Fráviksdæmi og óvissuþættir
 2020/2 84 Maí 2021 Efnahagssamdrátturinn í kjölfar farsóttarinnar
 2020/2 84 Maí 2021 Af hverju hefur hagvaxtargeta þjóðarbúsins minnkað?
 2020/2 84 Maí 2021 Hversu hratt mun atvinnuleysi minnka samhliða bata í þjóðarbúskapnum?
2020/4
82  Nóvember 2020 Fráviksdæmi og óvissuþættir 
 2020/4 82 Nóvember 2020 COVID-19, verðbólga og neysluhegðun heimila 
 2020/4 82  Nóvember 2020 Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2021
 2020/4 82  Nóvember 2020 Spár Seðlabankans um efnahagsþróun ársins 2019
 2020/2 80 Maí 2020   Efnahagsleg áhrif COVID-19-heimsfaraldursins
 2020/2 80  Maí 2020 Efnahagsaðgerðir vegna COVID-19-faraldursins
 2019/4 78 Nóvember 2019 Lækkun raunvaxta um allan heim og hlutlausir vextir Seðlabanka Íslands
 2019/4 78 Nóvember 2019 Verðákvarðanir fyrirtækja
 2019/4 78 Nóvember 2019 Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2020
 2019/4 78 Nóvember 2019 Reynsla af spám Seðlabankans
 2019/2
76  Maí 2019  Efnahagslægðir á Íslandi frá árinu 1975
 2019/2 76  Maí 2019  Viðnámsþróttur þjóðarbúsins við hagsveifluskil
 2019/2 76  Maí 2019  Aðgerðir ríkisstjórnarinnar í tengslum við nýgerða kjarasamninga
 2019/2 76  Maí 2019  Nýgerðir kjarasamningar á almennum vinnumarkaði
 2018/4 74  Nóvember 2018 Miðlun meginvaxta Seðlabankans yfir í aðra vexti
 2018/4 74  Nóvember 2018 Þjóðarbúskapurinn áratug eftir fjármálakreppuna 
 2018/4 74  Nóvember 2018 Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2019 
 2018/4 74  Nóvember 2018 Vísitala heildarlauna 
 2018/4 74  Nóvember 2018 Reynsla af spám Seðlabankans
 2018/2 72 Maí 2018 Sérstök bindiskylda á innflæði fjármagns og fjármögnunarskilyrði heimila og fyrirtækja
 2018/2 72 Maí 2018 Ný tölfræði um vinnumagn og framleiðni
 2018/2 72 Maí 2018 Nýr mælikvarði á nýtingu framleiðsluþátta
 2018/2 72 Maí 2018  Undirliggjandi verðbólga metin með sameiginlegum þætti vísitölu neysluverðs
 2017/4 70 Nóvember 2017 Sveiflur í gengi krónunnar í alþjóðlegum samanburði
 2017/4 70 Nóvember 2017 Sérstök bindiskylda á innflæði fjármagns
 2017/4 70 Nóvember 2017 Samanburður á grunnspá og spá heildarjafnvægislíkans Seðlabankans
 2017/4 70 Nóvember 2017 Nýleg endurskoðun þjóðhagsreikninga
 2017/4 70 Nóvember 2017 Fjárlagafrumvarp ársins 2018
 2017/4 70 Nóvember 2017 Reynsla af spám Seðlabankans
 2017/2 68 Maí 2017 Viðskiptajöfnuður og þjóðhagslegur sparnaður
 2017/2 68 Maí 2017 Mikil fjölgun ferðamanna og ólík áhrif á mismunandi mælikvarða á verðbólgu
 2017/2 68 Maí 2017 Minni og stöðugri verðbólga og traustari kjölfesta verðbólguvæntinga
 2016/4 66 Nóvember 2016 Fjármagnsflæði og nýtt fjárstreymistæki Seðlabankans
 2016/4 66 Nóvember 2016 Húsnæðisliðurinn í vísitölu neysluverðs
 2016/4 66 Nóvember 2016 Reynsla af spám Seðlabankans
 2016/2 64 Maí 2016 Batnandi viðskiptakjör og aukin hagsæld
 2016/2 64 Maí 2016 Fyrstu tölur Hagstofunnar um launakostnað árið 2015 og endurskoðun fyrri talna
 2016/2 64 Maí 2016 Hefur jafnvægisraungengið hækkað?
 2016/2 64 Maí 2016 Erlend staða þjóðarbúsins í sögulegu og alþjóðlegu ljósi
 2016/2 64 Maí 2016 Af hverju hefur verðbólga verið svo lítil undanfarin tvö ár?
 2015/4 62 Nóvember 2015 Nýlegar sviptingar á innlendum skuldabréfamarkaði: fjármagnsinnflæði og lækkun óverðtryggðra langtímavaxta
 2015/4 62 Nóvember 2015 Áhrif gengisbreytinga á utanríkisviðskipti og viðskiptakjör
 2015/4 62 Nóvember 2015 Fjárlagafrumvarp ársins 2016
 2015/4 62 Nóvember 2015 Forsendur um þróun launa í spám Seðlabankans
 2015/4 62 Nóvember 2015 Uppfært þjóðhagslíkan Seðlabankans
 2015/4 62 Nóvember 2015 Reynsla af spám Seðlabankans
 2015/2 60 Maí 2015 Mat á undirliggjandi verðbólgu með kviku þáttalíkani
 2015/2 60 Maí 2015 Atkvæðagreiðslur peningastefnunefndar: sex ára reynsla
 2015/2 60 Maí 2015 Ný gögn til að meta slaka eða spennu á vinnumarkaði
 2015/2 60 Maí 2015  Verðbólguvæntingar í aðdraganda kjarasamninga: samanburður við árið 2011
 2015/2 60 Maí 2015  Áhættuálag og mat á verðbólguvæntingum á skuldabréfamarkaði
 2014/4 58 Nóvember 2014 Nýjar aðferðir við gerð þjóðhagsreikninga 
 2014/4 58 Nóvember 2014 Fjárlagafrumvarp ársins 2015 
 2014/4 58 Nóvember 2014 Reynsla af spám Seðlabanka Íslands 
 2014/2 56 Maí 2014 Aukinn efnahagslegur stöðugleiki og þáttur peningastefnunnar
 2014/2 56 Maí 2014 Þróun peningamagns í kjölfar fjármálakreppunnar
 2014/2 56 Maí 2014 Efnahagsleg áhrif gjaldeyrisútboða Seðlabankans
 2014/2 56 Maí 2014 Vísbendingar um þróun innflutnings fengnar út frá fjölda greiðslufyrirmæla í alþjóðlegri greiðslumiðlun
 2014/2 56 Maí 2014 Frumvarp til laga um endurbætur á framkvæmd opinberra fjármála
 2014/2 56 Maí 2014 Nýgerðir kjarasamningar
 2013/4 54 Nóvember 2013 Af hverju hafa viðskiptakjör þjóðarbúsins rýrnað svona mikið í kjölfar alþjóðlegu efnahagskreppunnar?
 2013/4 54 Nóvember 2013 Áhrif markaðsmisbresta á miðlun peningastefnu og áreiðanleika vísbendinga um væntingar markaðsaðila
 2013/4 54 Nóvember 2013 Mismunandi mælikvarðar á umfang efnahagsstarfseminnar
 2013/4 54 Nóvember 2013 Vísbendingar um innri aðlögun þjóðarbúsins og tilfærslu verðmætasköpunar frá innlendri starfsemi til    útflutningsgreina
 2013/4 54 Nóvember 2013 Fjárlagafrumvarp ársins
 2013/4 54 Nóvember 2013 Jafnvægisatvinnuleysi á Íslandi
 2013/2  52 Maí 2013 Greiðslur til heimila í kjölfar fjármálakreppunnar
 2013/2 52 Maí 2013 Af hverju eru seðlabankavextir hærri hér á landi en í öðrum iðnríkjum?
 2012/4
50 Nóvember 2012
Efnahagsþróunin í kjölfar fjármálakreppunnar og spár Seðlabankans
 2012/4
50 Nóvember 2012
Fjárfesting í kjölfar fjármálakreppa
2012/4 50 Nóvember 2012
Árstíðarleiðrétting landsframleiðslu
2012/4 50 Nóvember 2012
Fjárlagafrumvarp ársins 2013
2012/4
50 Nóvember 2012
Þróun atvinnuleysis í kjölfar fjármálakreppunnar
2012/4
50 Nóvember 2012 Breytingar á vöru-og þjónustujöfnuði í spám Seðlabankans
 2012/2  48 Maí 2012 Notkun hátíðnivísbendinga til að spá einkaneyslu
 2012/2 48 Maí 2012 Íslenskur leigumarkaður
 2011/4 46 Nóvember 2011 Er aukning jafnvægisatvinnuleysis að ganga til baka?
 2011/4 46 Nóvember 2011 Sveigjanleiki íslensks vinnumarkaðar og fólksflutningar
 2011/4 46 Nóvember 2011 Fjárlagafrumvarp ársins 2012
 2011/4 46 Nóvember 2011 Af hverju minnkaði framleiðslugeta þjóðarbúsins í kjölfar fjármálakreppunnar?
 2011/4 46 Nóvember 2011  Íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs og banka
 2011/2  44 Apríl 2011 Bólur í húsnæðisverði
 2011/2  44 Apríl 2011 Athugun á fjárfestingu stærstu fyrirtækja
 2011/2  44 Apríl 2011 Áhrif gengisbreytinga á verðbólgu
 2010/4  42 Nóvember 2010 Samband beinnar erlendrar fjárfestingar og hagvaxtar
 2010/4 42 Nóvember 2010 Forsendur fyrir stóriðjufjárfestingu í grunnspám Seðlabankans
 2010/4 42 Nóvember 2010 Efnahagssamdrátturinn á Íslandi og tímasetning efnahagsbatans í alþjóðlegu samhengi
 2010/4  42 Nóvember 2010 Fjárlagafrumvarp ársins 2011
 2010/4 42 Nóvember 2010 Framleiðniþróun og vöxtur atvinnu
 2010/2 40 Maí 2010 Hlutverk gjaldeyrishafta í endurreisn íslensks þjóðarbúskapar
 2010/2 40 Maí 2010 Viðskiptakjör og raungengi
 2010/2 40 Maí 2010 Þróun á fasteignamarkaði
 2010/2 40 Maí 2010 Stækkun efnahagsreikninga seðlabanka í fjármálakreppunni
 2010/2 40 Maí 2010 Sveiflur í einkaneyslu
 2010/2 40 Maí 2010 Breyting á áætlun ársverka
 2010/2 40 Maí 2010 Ný aðferðafræði við mat á beinni fjárfestingu
 2010/2 40 Maí 2010  Horfur um greiðslujöfnuð
 2009/4 38 Nóvember 2009 Þróun húsnæðisverðs: Ólíkir mælikvarðar sýna sömu þróun
 2009/2 36 Maí 2009 Horfur um álverð
 2009/2 36 Maí 2009 Aflandsmarkaður með krónur
 2009/2 36 Maí 2009  Glímt við vandann vegna "óþolinmóðra fjárfesta"
 2009/2 36 Maí 2009  Atvinnuleysi í fjármálakreppum og heimssamdrætti
 2009/2 36 Maí 2009  Erlend skuldastaða og þáttatekjuhallinn
 2009/2 36 Maí 2009  Uppfært þjóðhagslíkan
 2008/3 34 Nóvember 2008 Alþjóðlega fjármálakreppan dýpkar enn 
 2008/3 34 Nóvember 2008 Innlent eignaverð og lausafjárvísitala Englandsbanka 
 2008/3 34 Nóvember 2008 Kreppur vegna skyndilegra straumhvarfa fjármagnsflæðis 
 2008/3 34 Nóvember 2008 Sjálfbærni skulda hins opinbera 
 2008/2 33 Júlí 2008  Verðbólguþróun í nýmarkaðsríkjum og aðhald peningastefnunnar 
 2008/2 33 Júlí 2008  Mikilvægi skilvirkra fjármálamarkaða 
 2008/2 33 Júlí 2008  Breytingar á þjóðhagsspá frá Peningamálum 2008/1
 2008/2 33 Júlí 2008  Húsnæðismarkaðurinn í alþjóðlegu samhengi 
 2008/2 33 Júlí 2008  Áhrif gengisbreytinga á verðbólgu 
 2008/2 33 Júlí 2008  Breytingar á verðbólguspá frá Peningamálum 2008/1 
 2008/2 33 Júlí 2008  Fráviksdæmi 
 2008/2 33 Júlí 2008 Gjaldeyrisforði Seðlabanka Íslands 
 2008/1 32 Apríl 2008 Mikilvægi traustrar kjölfestu verðbólguvæntinga
 2008/1 32 Apríl 2008 Bandaríska undirmálslánakreppan og áhrif hennar á fjármálaskilyrði
 2008/1 32 Apríl 2008 Nýlegar sviptingar á innlendum markaði með gjaldmiðlaskiptasamninga
 2008/1 32 Apríl 2008 Breytingar á þjóðhagsspá frá Peningamálum 2007/3
 2008/1 32 Apríl 2008 Kostnaður ríkissjóðs vegna aðkomu ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum
 2008/1 32 Apríl 2008 Kjarasamningur árið 2008
 2008/1 32 Apríl 2008 Breytingar á verðbólguspá frá Peningamálum 2007/3
 2008/1 32 Apríl 2008 Fráviksdæmi
 2007/3 31 Nóvember 2007 Verðbólga umfram þolmörk
 2007/3 31 Nóvember 2007 Stýrivextir samkvæmt Taylor-reglu og áhrif endurskoðunar á mati á framleiðsluspennu
 2007/3 31 Nóvember 2007 Áhrif hækkandi hrávöruverðs á neysluverð og þjóðarbúskapinn
 2007/3 31 Nóvember 2007 Hnattvæðingin og framkvæmd peningastefnu á Íslandi
 2007/3 31 Nóvember 2007 Áhrif birtingar stýrivaxtaferils á framvirka vexti og virkni peningastefnunnar
 2007/3 31 Nóvember 2007 Áhrif peningastefnu á einkaneyslu
 2007/3 31 Nóvember 2007 Frekari stóriðja?
 2007/3 31 Nóvember 2007 Breytingar á þjóðhagsspá frá Peningamálum 2007/2
 2007/3 31 Nóvember 2007 Breytingar á verðbólguspá frá Peningamálum 2007/2
 2007/3 31 Nóvember 2007 Fráviksdæmi
 2007/2 30 Júlí 2007 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2007/2 30 Júlí 2007 Mat á undirliggjandi verðbólgu
 2007/2 30 Júlí 2007 Breytingar á grunnspá frá Peningamálum 2007/1
 2007/2 30 Júlí 2007 Fráviksdæmi
 2007/1 29 Mars 2007 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2007/1 29 Mars 2007 Áhrif erlends vinnuafls á verðbólgu
 2007/1 29 Mars 2007 Auknar erlendar eignir og skuldir og áhrif á sveiflur í þáttatekjum 
 2007/1 29 Mars 2007 Grunnáhrif vísitölu neysluverðs
 2007/1 29 Mars 2007 Útreikningur á óvissubilum grunnspár
 2007/1 29 Mars 2007 Fráviksdæmi
 2006/3 28 Nóvember 2006 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2006/3 28 Nóvember 2006 Hvað gerist ef gengi krónunnar gefur verulega eftir?
 2006/2 27 Júlí 2006 Enn er mikil óvissa um frekari stóriðjuframkvæmdir
 2006/2 27 Júlí 2006 Endurskoðun kjarasamninga
 2006/2 27 Júlí 2006 Grunnskipti vísitölu neysluverðs
 2006/2 27 Júlí 2006 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum 
 2006/2 27 Júlí 2006 Breytt framsetning þjóðhags- og verðbólguspár
 2006/1 26 Mars 2006 Erlend skuldabréfaútgáfa í krónum
 2006/1 26 Mars 2006 Efnahagsleg áhrif á brotthvarfi varnarliðsins
 2006/1 26 Mars 2006 Frekari stóriðjuframkvæmdir
 2006/1 26 Mars 2006 Mat á framleiðsluspennu
 2006/1 26 Mars 2006 Aðferðir Seðlabankans við verðbólguspár
 2006/1 26 Mars 2006 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2006/1 26 Mars 2006 Yfirlit gjaldeyrismarkaðar 2005
 2005/4 25 Desember 2005 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum 
 2005/4 25 Desember 2005 Gengi krónunnar og vaxtamunur við útlönd
 2005/4 25 Desember 2005 Breyting á sameiginlegri yfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands og Seðlabanka Íslands
 2005/4 25 Desember 2005 Fyrirkomulag skuldabréfaútgáfu erlendra aðila í krónum
 2005/3 24 September 2005 Þjóðhagsstærðir - keðjutenging og endurskoðun fyrir árin 1990-2003
 2005/3 24 September 2005 Skekkjuliður greiðslujafnaðar
 2005/3 24 September 2005 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2005/3 24 September 2005 Útgáfa erlendra aðila á skuldabréfum í íslenskum krónum
 2005/3 24 September 2005 Forðahald Seðlabanka Íslands
 2005/2 23 Júní 2005 Viðskiptahalli Bandaríkjanna 
 2005/2 23 Júní 2005 Staða stóriðjuframkvæmda
 2005/2 23 Júní 2005 Breyting á útreikningi meðalvaxta í húsnæðislið vísitölu neysluverðs
 2005/2 23 Júní 2005 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2005/1 22 Mars 2005 Staðan í stóriðjuframkvæmdum 
 2005/1 22 Mars 2005 Hagsveiflan og ríkisbúskapurinn
 2005/1 22 Mars 2005 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2005/1 22 Mars 2005 Yfirlit gjaldeyrismarkaðar 2004
 2005/1 22 Mars 2005 Velta á krónu- og gjaldeyrismarkaði
 2004/4 21 Desember 2004 Yfirlit yfir helstu breytingar á íbúðalánamarkaði á árinu
 2004/4 21 Desember 2004 Áhrif nýrra húsnæðisveðlána bankanna á einkaneyslu
 2004/4 21 Desember 2004 Endurmat áætlana um byggingu álbræðslna og orkuvera
 2004/4 21 Desember 2004 Jöfnuður þáttatekna
 2004/4 21 Desember 2004 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2004/4 21 Desember 2004 Áhrif reglubreytinga og markaðsaðgerða Seðlabankans á laust fé frá upphafi árs
 2004/4 21 Desember 2004 Velta á alþjóðagjaldeyrismörkuðum
 2004/3 20 September 2004 Áhrif breytinga á markaði fyrir lán til húsnæðiskaupa á vísitölu neysluverðs 
 2004/3 20 September 2004 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2004/3 20 September 2004 Olíuverð og þjóðarbúskapurinn
 2004/3 20 September 2004 Skuldir heimilanna í alþjóðlegum samanburði
 2004/3 20 September 2004 Skuldir heimilanna og fyrirhuguð rýmkun húsnæðislána
 2004/3 20 September 2004 Besta framkvæmd við lausafjárstýringu gengisbundinna liða
 2004/2 19 Júní 2004 Áhrif breytinga á erlendum vöxtum á íslenskan þjóðarbúskap 
 2004/2 19 Júní 2004 Vinnumarkaður: Misræmi eða mismunandi skilgreiningar?
 2004/2 19 Júní 2004 Stóriðjuframkvæmdir
 2004/2 19 Júní 2004 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2004/1 18 Mars 2004 Kjarasamningar 
 2004/1 18 Mars 2004 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum 
 2004/1 18 Mars 2004 Efnahagsleg áhrif Kárahnjúka og Fjarðaáls
 2004/1 18 Mars 2004 Lausafjárlíkan
 2004/1 18 Mars 2004 Yfirlit gjaldeyrismarkaðar 2003
 2004/1 18 Mars 2004 Ný flokkun útlána og markaðsverðbréfa
 2004/1 18 Mars 2004 Umsagnir matsfyrirtækjanna um íslenska fjármálakerfið á árinu 2003
 2004/1 18 Mars 2004 Þróun verðbólgu og verðbólgumarkmiðs
 2003/4 17 Nóvember 2003 Húsnæðisliður vísitölu neysluverðs
 2003/4 17 Nóvember 2003 Væntingar og áform fyrirtækja
 2003/4 17 Nóvember 2003 Fjárfesting í áliðnaði
 2003/4 17 Nóvember 2003 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2003/4 17 Nóvember 2003 Húsnæðisliður vísitölu neysluverðs og peningastefnan
 2003/4 17 Nóvember 2003 Skýrslur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um íslenska fjármálakerfið - Iceland Financial System Stability Assessment
 2003/4 17 Nóvember 2003 Vísbendingar um stöðugleika fjármálakerfisins
 2003/4 17 Nóvember 2003 Breytingar á húsnæðislánum og áhrif á fjármálastöðugleika
 2003/3 16 Ágúst 2003 Ástand og horfur í sjávarútvegi - hvað skýrir lakari afkomu?
 2003/3 16 Ágúst 2003 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2003/2 15 Maí 2003 Ástand og horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum og áhrif á íslenskan þjóðarbúskap
 2003/2 15 Maí 2003 Áform og væntingar íslenskra fyrirtækja 
 2003/2 15 Maí 2003 Hagsveiflan og búskapur hins opinbera síðastliðinn áratug
 2003/2 15 Maí 2003 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2003/2 15 Maí 2003 Skýrsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins - Global Financial Stability Report (GFSR) 
 2003/2 15 Maí 2003 Áhrif vaxta, verðbólgu og gengisbreytinga á fjárhagslega stöðu fyrirtækja og heimila 
 2003/2 15 Maí 2003 Breytt eignarhald fjármálafyrirtækja
 2003/2 15 Maí 2003 Lánshæfismat
 2003/2 15 Maí 2003 Tegundir áhættu í gjaldeyrisviðskiptum
 2003/2 15 Maí 2003 Leiðbeinandi tilmæli um stýringu uppgjörsáhættu í gjaldeyrisviðskiptum 
 2003/1 14 Febrúar 2003 Spáskekkjur í verðbólguspám Seðlabanka Íslands
 2003/1 14 Febrúar 2003 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2003/1 14 Febrúar 2003 Verðhjöðnun
 2003/1 14 Febrúar 2003 Yfirlit gjaldeyrismarkaðar 2002
 2003/1 14 Febrúar 2003 Áhrif inngripa á gjaldeyrismarkaði á efnahagsreikninga bankakerfisins
 2003/1 14 Febrúar 2003 Vinnureglur sænska seðlabankans um inngrip á gjaldeyrismarkaði
 2003/1 14 Febrúar 2003 Sérstök viðskipti Seðlabanka Íslands á gjaldeyrismarkaði 2001 og uppkaupaáætlun 2002-2003
 2003/1 14 Febrúar 2003 Inngrip Seðlabankans á gjaldeyrismarkaði í aðdraganda og kjölfar breytinga á peningastefnunni í mars 2001
 2003/1 14 Febrúar 2003 Tölfræðilegt mat á áhrifum inngripa Seðlabanka Íslands á gengi krónunnar 1998-2001
 2002/4 13 Nóvember 2002 Mælikvarðar á kjarnaverðbólgu
 2002/4 13 Nóvember 2002 Staða og viðhorf íslenskra fyrirtækja
 2002/4 13 Nóvember 2002 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2002/4 13 Nóvember 2002 Skammtímasamband stýrivaxtabreytinga og gengisbreytinga
 2002/4 13 Nóvember 2002 Útlánatap viðskiptabanka og sparisjóða
 2002/4 13 Nóvember 2002 Tegundir áhættu í verðbréfauppgjörskerfum
 2002/4 13 Nóvember 2002 Tilmæli CPSS og tækninefndar IOSCO fyrir verðbréfauppgjörskerfi
 2002/4 13 Nóvember 2002 Matsaðferðir lífeyrissjóða í mánaðarskýrslum
 2002/3 12 Ágúst 2002 Könnun á mati sérfræðinga á fjármálamarkaði á horfum í efnahagsmálum
 2002/3 12 Ágúst 2002 Kreppa í kauphöllum
 2002/3 12 Ágúst 2002 Grunnfé og áhrif seðlabanka
 2002/3 12 Ágúst 2002 Breytingar á reglum Seðlabanka
 2002/3 12 Ágúst 2002 Framvirkt álag
 2002/2 11 Maí 2002 Endurskoðun á grunni vísitölu neysluverðs í mars 2002
 2002/2 11 Maí 2002 Olíuverð
 2002/2 11 Maí 2002 Könnun á mati greiningaraðila á horfum í efnahagsmálum
 2002/2 11 Maí 2002 Efnahagsbati hafinn í heimsbúskapnum en nokkur óvissa um varanleika hans
 2002/2 11 Maí 2002 Stýrivextir seðlabanka samkvæmt reglu Taylors
 2002/2 11 Maí 2002 Breyttar reglur um hæfi verðbréfa í endurhverfum viðskiptum
 2002/2 11 Maí 2002 Hefur hið opinbera kynt undir skuldasöfnun heimilanna?
 2002/1 10 Febrúar 2002 Spáskekkjur í verðbólguspám Seðlabanka Íslands og annarra
 2002/1 10 Febrúar 2002 Samningur Alþýðusambands Íslands og Samtaka Atvinnulífsins um endurskoðun kjarasamninga á árinu 2002 og yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar og Seðlabanka Íslands í desember 2001
 2002/1 10 Febrúar 2002 Fjármögnun viðskiptahalla og annars gjaldeyrisútstreymis frá árinu 1998
 2002/1 10 Febrúar 2002 Verðbólga og vextir í ýmsum ríkjum
 2002/1 10 Febrúar 2002 Yfirlit gjaldeyrismarkaðar fyrir árið 2001
 2002/1 10 Febrúar 2002 Þróun skuldabréfamarkaðar á Íslandi
 2001/4  9 Nóvember 2001 Jafnvægisatvinnuleysi og spenna á vinnumarkaði
 2001/4  9 Nóvember 2001 Horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum
 2001/4  9 Nóvember 2001 Hvað ræður ákvörðun gengis gjaldmiðla?
 2001/4  9 Nóvember 2001 Samanburður á skammtímaraunvöxtum milli landa
 2001/4  9 Nóvember 2001 Samband vaxta og verðbólgu
 2001/4  9 Nóvember 2001 Hlutafjármarkaður
 2001/4  9 Nóvember 2001 Umrót á mörkuðum í kjölfar hryðjuverka
 2001/4  9 Nóvember 2001 Eru lánastofnanir of háðar Seðlabankanum?
 2001/4  9 Nóvember 2001 Miðlunartími peningastefnu Seðlabankans út í fjármálakerfið
 2001/4  9 Nóvember 2001 Miðlunartími peningastefnu Seðlabankans út í hagkerfið 
 2001/3  8 Ágúst 2001 Minni hagvöxtur á þessu ári samkvæmt nýrri spá Þjóðhagsstofnunar
 2001/3  8 Ágúst 2001 Kerfi Seðlabankans til að meta ástand og horfur í efnahagsmálum
 2001/3  8 Ágúst 2001 Eru rök fyrir svipuðu aðhaldsstigi peningastefnunnar hér á landi og í Bandaríkjunum?
 2001/3  8 Ágúst 2001 Miðvikudagurinn 2. maí 2001
 2001/3  8 Ágúst 2001 Ný vaxtalög
 2001/3  8 Ágúst 2001 Áhrif viðskipta á millibankamarkaði á gjaldeyrisjöfnuð
 2001/3  8 Ágúst 2001 Upplýsingatækniiðnaður
 2001/2  7 Maí 2001 Ástand og horfur á  olíu- og heimsmörkuðum
 2001/2  7 Maí 2001 Dæmi um bankakreppur (fjármálakreppur) síðasta áratugar
 2001/2  7 Maí 2001 Geiraskipt útlánaaukning lánakerfisins á föstu verðlagi og gengi
 2001/2  7 Maí 2001 Ný tegund víkjandi lána
 2001/2  7 Maí 2001 Tillögur um endurskoðun reglna um eiginfjárhlutfall lánastofnana
2001/1  6 Febrúar 2001 Spáskekkjur í verðbólguspám Seðlabankans og annarra aðila
 2001/1  6 Febrúar 2001 Samband gengis, launa og verðlags
 2001/1  6 Febrúar 2001 Áhrif peningastefnunnar á viðskiptajöfnuð
 2001/1  6 Febrúar 2001 Væntingar má lesa úr vöxtum
 2001/1  6 Febrúar 2001 Breytingar á lögum um verðbréfaviðskipti
 2000/4  5 Nóvember 2000 Endurbætur þjóðhagsreikninga 
 2000/4  5 Nóvember 2000 Mismunandi mat á framleiðslugetu hagkerfisins 
 2000/4  5 Nóvember 2000 Framleiðniþróun á Íslandi
 2000/4  5 Nóvember 2000 Viðskiptahallinn í alþjóðlegum samanburði
 2000/4  5 Nóvember 2000 Breyttar reglur um gjaldeyrismarkað
 2000/4  5 Nóvember 2000 Uppbygging skipulegra fjármálamarkaða
 2000/4  5 Nóvember 2000 Gengisstefnan
 2000/4  5 Nóvember 2000 Vaxtaróf Seðlabankans
 2000/4  5 Nóvember 2000 Yfirlit yfir stjórntæki Seðlabanka Íslands
 2000/4  5 Nóvember 2000 Verðbólga, hagvöxtur og sjálfstæði seðlabanka
 2000/4  5 Nóvember 2000 Mælikvarði á sjálfstæði seðlabanka
 2000/4  5 Nóvember 2000 Gagnsæi og reikningsskil Englandsbanka
 2000/4  5 Nóvember 2000 Kjarnareglurnar 10 fyrir "kerfislega mikilvæg" greiðslukerfi
 2000/4  5 Nóvember 2000 Ábyrgðarsvið seðlabanka vegna kjarnareglnanna
 2000/3  4 Ágúst 2000 Þróun íslensks hlutafjármarkaðar 1984-2000 
 2000/3  4 Ágúst 2000 Hlutafjármarkaðir í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi og NOREX
 2000/3  4 Ágúst 2000 Hluthafamenning
 2000/3  4 Ágúst 2000 V/H hlutfallið
 2000/3  4 Ágúst 2000 Reglur fyrir seðlabanka um gagnsæi peningamála
 2000/2  3 Maí 2000 Samband verðbólgu og eftirspurnarspennu
 2000/2  3 Maí 2000 Breytingar á uppgjöri viðskiptajafnaðar
 2000/2  3 Maí 2000 Hvernig má beita ríkisfjármálum til þess að draga úr eftirspurn og örva þjóðhagslegan sparnað?
 2000/1  2 Febrúar 2000 Hverju er Seðlabanki Íslands að stýra?
 2000/1  2 Febrúar 2000 Nýjar lausafjárreglur tóku gildi um síðustu áramót
 2000/1  2 Febrúar 2000 Markaðsvirði, verðmæti kvóta og V/E hlutfall sjávarútvegsfyrirtækja á hlutabréfamarkaði
 2000/1  2 Febrúar 2000 Lamfalussy-skilyrðin
 2000/1  2 Febrúar 2000 Áhætta í greiðslumiðlun
 2000/1  2 Febrúar 2000 Grundvallarreglur BIS
 2000/1  2 Febrúar 2000 Hugtök skilgreind
 2000/1  2 Febrúar 2000 Þættir sem hafa áhrif á beina erlenda fjárfestingu fyrirtækja
 1999/1  1 Nóvember 1999 Samanburður á uppsveiflunum 1986-1987 og 1998-1999
 1999/1  1 Nóvember 1999 Mælikvarðar á afkomu og aðhald í ríkisfjármálum